Historia parafii

 Historia Kościoła
 
Na początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku na terenach między Chorzowem a Katowicami rozpoczęto budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego zwanego Osiedlem Tysiąclecia. Docelowo miało ono Liczyć 40 tysięcy mieszkańców. Budowa zbiegła się z obchodzonym wówczas przez Kościół w Polsce millenium chrztu Polski. Jednak władze administracyjne i polityczne akcentowały raczej 1000-lecie powstania państwowości polskiej.

Powstające osiedle miało być wzorcowym osiedlem socjalistycznym, dlatego władze państwowe wszystkimi dostępnymi środkami dążyły do zablokowania budowy kościoła.

Osiedle powstawało głównie na terenach należących do parafii świętych Jana i Pawła w Dębie i ta parafia rozpoczęła starania o budowę kościoła. Pierwsze informacje o potrzebie wybudowania świątyni pochodzą z 1962 roku, jednakże władze kościelne zdawały sobie wtedy sprawę, że zrealizowanie tego projektu wydaje sie zupełną niemożliwością.

Bardzo usilnie zabiegał o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła ówczesny Ordynariusz Diecezji Katowickiej Ksiądz Biskup Herbert Bednorz, który od roku 1970 stawiał tę inwestycje jako najważniejszą dla Diecezji. Wielokrotnie osobiście spotykał się z władzami województwa zabiegając o wydanie pozwolenia na budowę kościoła, jednak spotykał się z argumentami, że na socjalistycznym osiedlu nie może on być wybudowany. Parafianie systematycznie byli o tym informowani poprzez listy pasterskie biskupa katowickiego.

Sami mieszkańcy osiedla nie zostawali bierni. Wielokrotnie do władz wojewódzkich i miejskich zgłaszały się delegacje parafian upominających się o przyznanie pozwolenia na budowę kościoła.

Wielkie zasługi w uzyskaniu zezwolenia miał ówczesny Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, który głosząc Słowo Boże na męskiej pielgrzymce w Piekarach Śląskich w 1974 roku, otwarcie domagał się przyznania pozwolenia na budowę kościoła na Osiedlu Tysiąclecia. Wreszcie 27 maja 1977, po blisko piętnastu latach starań, Wojewoda Katowicki Stanisław Kiermaszek wydał zgodę na budowę kościoła na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Do przeprowadzenia budowy Biskup Bednorz mianował 1977 księdza Pawła Furczyka. Zlecenie zaprojektowania zespołu kościelnego zlecono architektom Henrykowi Buszce i Aleksandrowi Francie. Zatwierdzenie projektu przez władze kościelne stało się aktem odwagi biorąc pod uwagę wielkość i strukturę budowlaną. Pierwotnie kościół ten miał służyć wszystkim mieszkańcom Osiedla Tysiąclecia. Budowa ta była największa i najdroższą inwestycją diecezji.

W dniu 6 czerwca 1979 papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Zaś 27 września 1979 rozpoczęto prace budowlane.

Mieszkańcy osiedla z niezwykłym entuzjazmem przystąpili do przygotowania terenu pod budowę, a później brali czynny udział w pracach budowlanych. Zdarzały się dni, że na placu budowy przybywało 100 osób, które pracowały społecznie.·Parafianie nieustannie modlili się w intencji rychłego wybudowania kościoła i o błogosławieństwo dla wszystkich budowniczych. Wierni wspierali również finansową budowę kościoła.

13 grudnia 1981, w dzień wybuchu stanu wojennego, Biskup Katowicki Herbert Bednorz poświecił dolny kościół, który dedykował Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Odtąd Osiedle Tysiąclecia miało długo oczekiwany punkt sakralny, służący budowaniu w pełni wspólnoty parafialnej.Podstawowe daty

1.Zezwolenie na projektowania - 1976 r.

2.Pozwolenie na budowę - 27.05. 1977 r.

3.Rozpoczęcie budowy - 27.09.1979 r.

4.Poświęcenie kamienia węgielnego - 6.06.1979 r.

5.Poświęcenie kościoła dolnego p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - 13.12.1981 r.

7.Ukończenie kościoła górnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i konsekracja – 14.09.1991r
menu