2008/2009

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2008/2009
OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE
„Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10,10b)


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. DO NSPJ
I PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 18.00
 
Styczeń: Wzór rodzinnego życia
Luty: Bóg daje wzrost życia
Marzec: Obrazy naszego życia
Kwiecień: Eucharystia wymaga przemiany życia
Maj: Słowa życia wiecznego
Czerwiec: Życie pełne ofiarnej miłości
Lipiec: Strata pełna życia
Sierpień: Odpoczynek ku życiu
Wrzesień: Chrześcijańskie wspólnoty przestrzeniami życia
Październik: Bóg dawcą i nauczycielem życia
Listopad: Bóg obrońcą ludzkiego życia
Grudzień: Ku pełni życia w ChrystusieMSZA ŚW. PIERWSZOPIĄTKOWA DLA DZIECI
I PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 16.30

Wrzesień:
Co to jest sakrament?
Październik: Sakrament Chrztu św.
Listopad: Sakrament Bierzmowania
Styczeń: Sakrament Namaszczenia Chorych
Luty: Sakrament Małżeństwa
Marzec: Sakrament Kapłaństwa
Kwiecień: Sakrament Pokuty i Pojednania
Maj: Sakrament Eucharystii
Czerwiec: Owoce Komunii św.
 


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW.
W INTENCJI CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

III PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 18.00

Styczeń: 
Żywe jest Słowo Boże i skuteczne
Luty:
Syn Boży troszczy się o życie człowieka
Marzec:
Powrót do życia
Kwiecień:
Sztuka życia, sztuka umierania
Maj: Miłosierdzie i pokój 
Lipiec:
Życie oddane za innych 
Sierpień:
Życie, które prawdziwie jest życiem
Wrzesień:
Dotyk życia 
Październik:
Bóg stwarza życie na nowo
Listopad:
Ubogim nic nie brakuje do życia 
Grudzień:
Życie potrzebuje ufności i solidarnościTEMATY KONFERENCJI W CZASIE NABOŻEŃSTW
DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH

ŚRODA PO I NIEDZIELI MIESIĄCA, GODZ.18.30

Styczeń: Cywilizacja życia, cywilizacja śmierci 
Luty: 
Oczekując na życie 
Marzec:
Troszczmy się i o ciało, i o ducha 
Kwiecień: Zbawczy sens cierpienia
Maj:
Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze 
Czerwiec:
Miłość, która ocala życie 
Lipiec:
Wzruszyć się życiem zagubionym
Sierpień:
Droga ku pełnemu życiu
Wrzesień: Służmy życiu
Październik:
Bóg daje każdemu życiową szansę 
Listopad:
Bóg osądzi nasze życie
Grudzień:
Narodziny Dzieci BożychTEMATY KAZAŃ W CZASIE NABOŻEŃSTW FATIMSKICH
OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA 13-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA, GODZ. 18.00

Maj: Otwartość Matki Bożej na życie
Czerwiec: „Życiowe” skutki grzechu 
Lipiec: Odkryjmy życie jako dar

Sierpień: Świętość życia Maryi
Wrzesień: Nasze życie jest w dobrych rękach 
Październik: Tajemnice życia JezusaTEMATY KONFERENCJI 

W CZASIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH GRUP PARAFIALNYCH
OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, GODZ. 18.45

Styczeń:
 Jezus jest Słowem Życia 
Luty: Żyć znaczy być w drodze 
Marzec: Początek życia w Chrystusie
Kwiecień: Świadkowie życia i zmartwychwstania
Maj: Pójdźmy za tym, który jest Życiem 
Czerwiec: Ewangelia zmienia życie
Wrzesień: W trosce o życie duchowe
Październik: Życie za nas wydane
Listopad: Wiara fundamentem życia
Grudzień: Posłani, aby zabiegać o życie

menu