2012/2013

ROK WIARY 2012/2013
BYĆ SOLĄ ZIEMI
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic już się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi ” (MT 5,13)Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20013 r.
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 41,2)
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Wypłyń na głębie (Łk 5,4)
Luty: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz... (Rz 10,9)
Marzec: Trzeba się weselić i cieszyć (Łk 15,32)
Kwiecień: Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary (Hbr 4,14)
Maj: Ujrzał i uwierzył (J 20,8)
Czerwiec: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)
Lipiec: Owce słuchają mego głosu (J 10,27)
Sierpień: Zachęcając do wytrwania w wierze (Dz 14,22)
Wrzesień: Abyście uwierzyli (J 14,29)
Październik: Twoja wiara cię ocaliła (Łk 7,50)
Listopad: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? (Łk 18,8)
Grudzień: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu (Łk 7,9)


Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2013 r.
Idź drogą wiary!
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20)
Czerwiec: Jeśli sie nie nawrócicie (Łk 13,3)
Lipiec: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła (Łk 1,45)
Sierpień: Spełniły się słowa Pisma (Łk 4,21)
Wrzesień: Czyści i bez zarzutu na Dzień Chrystusa (Flp 1,10)
Październik: Wiarę ustrzegłem (2Tm 4,7)


Tematy konferencji w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2013 r.
Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

Styczeń: Patrzmy na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi (Hbr 12,2)
Luty: Dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie (Ga 3,26)
Marzec: Przymnóż nam wiary (Łk 17,5)
Kwiecień: Twoja wiara cię uzdrowiła (Łk 17,19)
Maj: Walcz w dobrych zawodach o wiarę (1Tm 6,12)
Czerwiec: Spsobność do składania świadectwa (Łk 21,13)
Lipiec: Jeśli sól utraci smak... (Łk 14,34)
Sierpień: Co mam czynić? (Łk 10,25)
Wrzesień: Wskrzeszeni przez wiarę (Kol 2,12)
Październik: Przez wiarę [...] usłuchał wezwania Bożego (Hbr 11,8)
Listopad: Wy jesteście świadkami (Łk 24,48)
Grudzień: Abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1,4)


Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2012/2013 r.
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Serca
(I piątek miesiąca, godz. 16.30 i 18.00)

Wrzesień: Dziewięć pierwszych piątków miesiąca.
Październik: Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Listopad: Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
Grudzień: Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
Styczeń: Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
Luty: Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
Marzec: Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
Kwiecień: Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
Maj: Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
Czerwiec: Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
Lipiec: Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Sierpień: Litania do Najswiętszego Serca Pana Jezusa.


Tematy konferencji w czasie spotkań formacyjnych dla diakonii i grup parafialnych w 2013 r.
Nie zwietrzej!
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi.
Luty: List do Kościoła w Efezie.
Marzec: List do Kościoła w Smyrnie.
Kwiecień: List do Kościoła w Pergamonie.
Maj: List do Kościoła w Tiatyrze.
Czerwiec: List do Kościoła w Sardes.
Wrzesień: List do Kościoła w Filadelfii.
Październik: List do Kościoła w Laodycei.
Listopad: Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. (Ap 1,3)
Grudzień: Kto zyje błogosławieństwami ten jest solą ziemi.
menu