Zespół Charytatywny


Spotkania Zespołu Chatytatywnego odbywają się w I wtorek miesiąca o godz. 16:30

Jeśli chcesz pomagać biednym i potrzebującym przyjdź do nas !!!
 
ZOBACZ WYWIAD

Zespół charytatywny

Jeśli chcesz pomagać biednym i potrzebującym przyjdź do nas !!!

Postawmy sobie pytanie, co to jest Miłosierdzie? Miłosierdzie to dać siebie, swoje serce biednemu, potrzebującemu wsparcia – materialnego, psychicznego, duchowego.

Może masz więcej czasu niż inni ? Może czujesz pustkę w swoim życiu i chcesz ją wypełnić czyjąś obecnością,? Może masz pragnienie ofiarować swój talent innym ? Masz pragnienie nieść dobre słowo, życzliwość, cierpliwość… CZAS ??!!!

Poznaj czym zajmuje się Parafialny Zespół Charytatywny.

Wielu z nas, czuje potrzebę pomagania, ofiarowania swojego czasu osobom potrzebującym, czy po prostu zagospodarowania swojego wolnego czasu obecnością innych osób, starszych, mniej sprawnych, potrzebujących pomocy i opieki.

W naszej parafii istnieją różne grupy i diakonie parafialne, które poprzez swój charyzmat, wychodzą zarówno do osób potrzebujących jak i do osób chcących zaangażować się na rzecz innych parafian. Taką możliwość stwarza zespół charytatywny działający przy naszej parafii od niemal samego początku jej istnienia.

Jest to jedna z grup, która ma bardzo wymierny charakter – udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, w duchu miłosierdzia. Oprócz realnej pomocy i pracy, Grupa prowadzi także spotkania formacyjne, które odbywają się we wtorek po I czwartku miesiąca o godz. 16:30

Do zadań zespołu należy m.in.:

  • zadbanie o chorych aby mogli przyjąć Sakrament Eucharystii raz w miesiącu,

  • rozeznanie potrzeb osób potrzebujących (biednych, starszych, samotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej) w parafii,

  • obdarowywanie paczkami z okazji świąt,

  • organizowanie akcji okołoświątecznych tj. paczkowanie i sprzedaż opłatków, świec Caritas,

  • uczestniczenie w zbiórkach pieniężnych przed Kościołem na cele charytatywne i misyjne.

  • Co miesiąc rozdawanie żywności itp.

 

Charakter Zespołu, rozmiar prac i ich czasochłonność powoduje, konieczność pozyskiwania nowych członków do Zespołu, chętnych do ofiarowania swojego czasu i pomocy innym oraz udzielenia wsparcia już osobom działającym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w Zespole charytatywnym, aby na nowo odrodziła się idea i charyzmat tej formy służby w Kościele.

Każdy z nas ma możliwość włączenia się w tę formę służby w parafii. Każdy z nas ma coś do ofiarowania innym - nowe pomysły i inicjatywy, nowe formy pomocy.

 

Kończąc słowami Jana Pawła II, czekamy na każdego ….

Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma
nie przez to kim jest,
lecz przez to
czym dzieli się z innymi.”

 

BKK

menu