2015/2016

ROK DUSZPASTERSKI 2015/2016
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie...
PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA


Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20016 r.
Nowe życie w Chrystusie
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Nowe życie.....
Luty: Dar nowego życia w Chrystusie. Nowe narodziny.
Marzec: Chrzest początkiem nowego życia. Życie chrześcijanina.
Kwiecień: Przemiana w myśleniu ku posłuszeństwu wiary. Włączenie do społeczności Kościoła.
Maj: Paschalny styl życia w mocy Ducha św. Udzielenie darów Ducha św.
Czerwiec: Nowość życia w ukazywaniu Bożej Sprawiedliwości.
Lipiec: Chrzest jest powrotem do Boga.
Sierpień: Chrzest jest przymierzem z Bogiem.
Wrzesień: Symbolika wody chrzcielnej.
Październik: Szacunek do wody święconej.
Listopad: Rozumne żegnanie się z użyciem wody święconej. Kropielnica w kościele i w domu.
Grudzień: Symbolika białej szaty.Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2016 r.
Pod opieką Maryi wzrastamy w łasce Nowego Życia w Chrystusie
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Trynitarny wymiar życia chrześcijańskiego.
Czerwiec: Maryja: Córka Boga Ojca-Matka Syna Bożego-Oblubienica Ducha św.
Lipiec: Maryja wzorem dla chrześcijanina.
Sierpień: Z Maryją realizujemy dar Nowego Życia.
Wrzesień: Właściwa pobożność Maryjna.
Październik: Przez Maryję do Chrystusa.Tematy konferencji w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2016 r.
Teologia Chrztu
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

Styczeń: Obmycie - Oczyszczenie.
Luty: Przyjęcie imienia Jezusa. Pieczęć.
Marzec: Nowe narodzenie. Nowe stworzenie.
Kwiecień: Śmierć i zmartwychwstanie.
Maj: Przyjęcie do wojska - przysięga.
Czerwiec: Przyjęcie na Obywatela Niebieskiego Miasta.
Lipiec: Oświecenie. Ogień.
Sierpień: Namaszczenie.
Wrzesień: Zawarcie Przymierza.
Październik: Zaślubiny...
Listopad: Ubranie szaty.
Grudzień: Jedność wiary.


Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2015/2016 r.
Bóg wybaczający!
(I piątek miesiąca, godz. 16.30 i 18.00)

Wrzesień: Boże przebaczenie we wspólnocie Kościoła (J 20,19-23).
Październik: Błogosławieni miłosierni (Mt 5,7).
Listopad: Chrześcijanin znajduje oparcie w Bogu (Ap 21,4).
Grudzień: Modlitwa i dziękczynienie Bogu źródłem radości.
Styczeń: Bóg pierwszy nas umiłował (J 3,16).
Luty: Powołanie Jezusa (Łk 4,18.21) powołaniem każdego chrześcijanina.
Marzec: Bóg wyprawia ucztę powracającym do Niego.
Kwiecień: Bóg wychodzi, aby nas szukać (Łk 15,8-10).
Maj: Droga chrześcijanina - z pomocą Boga zawsze naprzód.
Czerwiec: Być jak miłosierny Samarytanin (Łk 10,33-38).
Lipiec: Cieszcie się ze Mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła (Łk 15,4)
Sierpień: Jak prosić Boga o przebaczenie?Tematy konferencji w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2016 r.
Refleksja nad tajemnicą Sakramentu Chrztu
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Sakramentalna obecność Chrystus.
Luty: Znak ustanowiony przez Boga.
Marzec: Obrzędy Chrztu św.
Kwiecień: Wyrzeczenie się świata.
Maj: Wyznanie wiary.
Czerwiec: Godność dziecka Bożego.
Wrzesień: Wymowne znaki.
Październik: Wspólnotowy wymiar chrztu.
Listopad: Obowiązki chrzestnych.
Grudzień: Rodzaje chrztu
menu