2023/2024

ROK DUSZPASTERSKI   2023/2024
 
UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 2024 r.
Chrześcijanin we wspólnocie
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Styczeń:    Przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga
Luty:     Trwajcie we mnie, a Ja w was będę trwać
Marzec:    Grzech oddziela od Boga i od Kościoła
Kwiecień:     Człowiek we wspólnocie Kościoła wchodzi w przymierze z Bogiem   
Maj:    Człowiek w Kościele przez wiarę doświadcza zbawienia Bożego
Czerwiec:     Wspólnota miejsce spotkania Zmartwychwstałego
Lipiec:    Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga
Sierpień:    Wspólnota Kościoła świętuje dzień Pański   
Wrzesień:     Aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła   
Październik:     Na Eucharystie przynosimy sprawy, którymi żyjemy
Listopad:     „Jedno jest Ciało”
Grudzień:    Wspólnota Kościoła pełni służbę Bożą

 
 Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2024 r.
Maryja w służbie wspólnoty Kościoła
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)
 
Maj:     W jedności z Maryją w parfialnej wspólnocie
Czerwiec:     Moja troska o Kościół lokalny
Lipiec:     Poprzez różaniec jednoczę się z Chrystusem
Sierpień:     Różaniec w służbie Kościoła powszechnego
Wrzesień:     Różaniec szkołą życia duchowego
Październik:    Różaniec modlitwą małżonków i rodzin
 
 
 Tematy kazań w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2024 r.
Maryja uczestniczy we wspólnocie Kościoła
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.00)
 
Styczeń:    Tak jak Maryja jesteśmy we wspólnocie otwarci na Boga
Luty:     Wspólnota Kościoła unika arogancji i zgorszenia
Marzec:    Wspólnota Kościoła wobec „trądu” grzechu
Kwiecień:     Kościół czerpie z Eucharystii „pełnię miłości i życia”
Maj:    Eucharystia we wspólnocie objawia Zmartwychwstałego
Czerwiec:     We wspólnocie Kościoła daj Twoim wierzącym siedmiorakie dary
Lipiec:    Mówić o Bogu „pośród swoich”
Sierpień:    Wspólnota Kościoła naśladuje Chrystusa
Wrzesień:     Troska o piękno wspólnoty Kościoła
Październik:     Sakramenty budują wspólnotę Kościoła
Listopad:     Kościół uczestniczy w liturgii niebiańskiej
Grudzień:    Czuwanie wyraża się w uczestnictwie we wspólnocie Kościoła
 
 
 Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2023/2024 r.
Moja wspólnota
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Październik:    Tożsamość chrześcijanina wzrasta we „Wspólnocie”.
Listopad:    Idealna „Wspólnota”.
Grudzień:    „Tacy sami a ściana między nami”.
Styczeń:    Nowa jakość „Wspólnoty”. (Moja zmiana myślenia)
Luty:    Doświadczenie Boga a doświadczenie religijności. (Wpływ na „Wspólnotę”)
Marzec:    Moc świadectwa rodzi się we „Wspólnocie”.
Kwiecień:    Nowa Ewangelizacja a „Wspólnota”.
Maj:    Maryja uczy nas życia we „Wspólnocie”.
Czerwiec:    I co z tego?
 
    
    
 Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2023/2024 r.
Uczestniczę we wspólnocie Kościoła
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)
 
Październik:    Uczestnictwo przez modlitwę
Listopad:     Uczestnictwo przez uczynki miłosierdzia
Grudzień:     Uczestnictwo przez wspieranie potrzeb Kościoła
Styczeń:     Uczestnictwo przez liturgię
Luty:      (FERIE ZIMOWE)
Marzec:     Uczestnictwo przez nawracanie się
Kwiecień:     Uczestnictwo przez moje świadectwo
Maj:     (I Komunia św.)
Czerwiec:     Uczestnictwo przez szacunek do stworzenia
 
 
 Tematy kazań w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2023/2024 r.
Kościół jako wspólnota Ludu Bożego
(II niedziela miesiąca, godz. 9.30)
 
Wrzesień:    Uczestniczę we wspólnocie Kościoła    
Październik:    Rozumienie uczestnictwa    
Listopad:    Powinności osoby i wspólnoty    
Grudzień:    Wspólnota zbudowana na uczestnictwie    
Styczeń:    Spotkanie opłatkowe.
Luty:    Postawy wyrażające uczestnictwo    
Marzec:    Kościół jako wspólnota    
Kwiecień:    Bosko-ludzka natura kościelnej komunii    
Maj:    Współuczestnictwo w Boskim życiu    
Czerwiec:    Jezus Chrystus moim Panem i Zbawcą
menu