2021/2022

ROK DUSZPASTERSKI 2021/2022
Eucharystia daje życie
 
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA
 

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 2022 r.
Niedzielna Eucharystia w centrum naszego życia
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

 
Styczeń:  Otrzymaliśmy obfitość Miłosierdzia Chrystusa i bez żadnych ograniczeń powinniśmy się Nim dzielić z innymi
Luty:  Zbawiciel sam do nas przemawia, gdyż jest zawsze obecny w swoim Słowie głoszonym podczas liturgii  
Marzec:  Udział w Eucharystii przynagla nas do podejmowania wszelkich dzieł miłości, aby dawać światu świadectwo chrześcijańskiego życia 
Kwiecień:  Msza św jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Zbawiciela, którą złożył „Na odpuszczenie grzechów”
Maj:  Najświętsza Ofiara jest najwyższym wyrazem miłości Boga wobec człowieka i domaga się odpowiedzi z naszej strony
Czerwiec:  Jesteśmy wezwani do odpowiedzi na Bożą Łaskę przez współdziałanie z Jego Miłością
Lipiec:  Jesteśmy wezwani, aby żyć wiarą, wyznawać ją i odważnie świadczyć o niej
Sierpień:  Bóg jest kochającym Ojcem, który nie odmawia swoim dzieciom darów potrzebnych do Zbawienia
Wrzesień:  Niedzielna Eucharystia jest okazją do złożenia na ołtarzu wszystkich trudów minionego tygodnia
Październik:  Świętowanie Dnia Pańskiego jest świadectwem nadziei na życie wieczne
Listopad:  Poprzez udział w Eucharystii otrzymujemy owoce Odkupienia, które przyniósł nam Chrystus
Grudzień:  Przyjście Chrystusa w Chwale jest bliskie, może wypełnić się w każdej chwili

 
 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2022 r.
Maryja nie przestaje być „Gwiazdą Przewodnią”
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: 
Matka miłosierdzia
Czerwiec:  Matka nadziei   
Lipiec:  Pociecha migrantów
Sierpień:  Ucieczka grzesznych
Wrzesień:  Pocieszycielka strapionych
Październik:  Przyczyna naszej radości

    
Tematy kazań w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2022 r.
Z Maryją idziemy na Eucharystię
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.00)
 
Styczeń:  Wszyscy wierzący są zaproszeni, aby stać się Chrystusowymi uczniami i iść za Nim
Luty:  Eucharystia jest czasem szczególnej formacji sumienia oraz okazją do przyjmowania Bożego Słowa przez wiarę i modlitwę
Marzec:  Eucharystia uczy nas ofiarować samych siebie za pośrednictwem Chrystusa 
Kwiecień:  Wyznawcy Chrystusa są wezwani do wyznawania wiary i dawania odważnego świadectwa, nawet wobec sprzeciwu najbliższych
Maj:  Wiara jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia 
Czerwiec:  Pokora wobec Boga pozwala otworzyć się na przyjęcie daru prawdziwego spotkania z Nim 
Lipiec:  Królestwo Chrystusa przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii  
Sierpień:  Wiara Eucharystyczna Maryi  
Wrzesień:  Magnificat w perspektywie Eucharystycznej
Październik:  Królowa Różańca świętego prowadzi do Eucharystii
Listopad:  Pobożność Eucharystyczna przyczyniła się do pełni życia wielu świętych    
Grudzień:  Matka Eucharystii wnosi radość i wesele
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2021/2022 r.
Msza św w moim życiu
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)
 
Październik:  Maryja modli się z nami na Eucharystii
Listopad:  Msza św.: ofiara za zmarłych
Grudzień:  Uczymy się oczekiwać na przyjście Pana
Styczeń:  Jezus rodzi się na Eucharystii
Luty:  Ofiarujemy siebie Bogu na Mszy św.
Marzec:  Msza św. uczy nas pojednania
Kwiecień:  Na Eucharystii spotykamy Zmartwychwstałego
Maj:  Przynosimy Bogu swoje dary
Czerwiec:  Pan Jezus posyła nas do ludzi
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2021/2022 r.
Św. Józef wzorem dla całego świata
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Październik:  Zrób jak Józef- Różaniec św. Józefa.
Listopad:  Zrób jak Józef- Przyjaciel na nasze czasy.
Grudzień:  Zrób jak Józef- Przyjaciel wierzących.
Styczeń:  Zrób jak Józef- Przyjaciel kochających.
Luty:  Zrób jak Józef- Przyjaciel pracujących.
Marzec:  Zrób jak Józef- Przyjaciel modlących się.
Kwiecień:  Zrób jak Józef- Przyjaciel ojców.
Maj:  Zrób jak Józef- Przyjaciel pielgrzymujących.
Czerwiec:  Zrób jak Józef- Twój przyjaciel.
 
 
Tematy kazań w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2021/2022 r.
Eucharystia - tajemnica świętowania i apostolatu
(II poniedziałek miesiąca, godz. 18.00)
 
Wrzesień:  Eucharystyczny (wspólnotowy) wymiar chrześcijańskiego życia w parafii    
Październik:  Eucharystia źródłem apostolatu (misji)    
Listopad:  Szerzenie kultu eucharystycznego    
Grudzień:  Niedziela w rodzinie    
Styczeń:  Spotkanie opłatkowe.
Luty:  „Wiara staje się kulturą” - Eucharystia a codzienne życie    
Marzec:  Udział Eucharystii w przemianie moralnej    
Kwiecień:  Wartości świętowania Eucharystii    
Maj:  Źródło nowości życia chrześcijańskiego w Eucharystii    
Czerwiec:  Eucharystia uzdalnia nas do świadectwa
menu