Diakonia Misyjna

 

 

 

"Dolne Tysiąclecie Modli się za Misje”

 

Misje prowadzone przez Kościół katolicki to działalność ewangelizacyjna i charytatywna, które mają na celu szerzenie wiary katolickiej, nauczanie wartości chrześcijańskich oraz niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie Kościół jeszcze nie jest obecny lub ma niewielkie wpływy. Misje katolickie są integralną częścią działalności Kościoła i są prowadzone zarówno przez duchowieństwo, zakony, jak i świeckich katolików. Misje katolickie obejmują różne obszary działań, w tym:

  1. Ewangelizacja: Nauczanie wiary katolickiej i głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa ludziom, którzy jej jeszcze nie przyjęli.

  2. Praca charytatywna: Pomoc ubogim, chorym, sierotom i innym potrzebującym, w tym dostarczanie żywności, opieki zdrowotnej, edukacji i schronienia.

  3. Budowa społeczności kościelnych: Tworzenie wspólnot chrześcijańskich, zakładanie parafii i wspieranie rozwoju lokalnych liderów duchowych.

  4. Dialog międzyreligijny: Nawiązywanie kontaktów i dialog z przedstawicielami innych religii w celu zrozumienia i promowania wzajemnego szacunku i współpracy.

  5. Tłumaczenie i publikacje religijne: Tłumaczenie tekstów religijnych na różne języki i kultury oraz publikowanie literatury religijnej.

  6. Edukacja: Zakładanie szkół, uczelni i programów edukacyjnych w celu propagowania nauk katolickich i kształcenia liderów religijnych.

Misje katolickie są ważnym narzędziem w szerzeniu wartości chrześcijańskich, wspieraniu potrzebujących oraz niesieniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Kościół katolicki ma wiele organizacji misyjnych, zakonów i duchownych które skupiają się na różnych obszarach działalności misyjnej. Misjonarze katoliccy często pracują w trudnych warunkach i podejmują się wielu wyzwań, aby służyć ludziom i szerzyć wiarę.

 

 

Diakonia Misyjna przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych serdecznie zaprasza na nasze comiesięczne spotkanie zatytułowane "Dolne Tysiąclecie Modli się za Misje". Naszym celem jest promowanie ducha misyjnego w parafii oraz rozwijanie postawy otwartości wśród parafian na potrzeby Kościoła.

 

Nasze działania obejmują:

  1. Modlitwę

  2. Animację misyjną w parafii

  3. Pomoc materialną na rzecz misji

Mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyciągną coraz większą liczbę osób, które otworzą swoje serca na potrzeby misji.

 

MODLITWA PATRONATU:

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na swego misjonarza, który opuścił wszystko, aby iść za Tobą i dawać świadectwo Twojemu słowu. Prosimy Cię, prowadź go i podtrzymuj na duchu, oświecaj w przeciwnościach, broń w niebezpieczeństwach, wspieraj w słabościach, pocieszaj w smutku i niedoli. Spraw, aby wraz z wiernym ludem wysławiał Ciebie, a ostatecznie doszedł do wiecznej ojczyzny zbawionych, gdzie Ty z Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Spotkania odbywają się co czwarty piątek miesiąca o godzinie 18:45 w sali nr 2 i rozpoczynają się Mszą św. o godzinie 18:00.

 

 

menu