2010/2011

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2010/2011
W KOMUNII Z BOGIEM
„Wytrwajcie we Mnie, a ja będę trwał w was” (J 15,4)


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW.
W INTENCJI CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W 2011 R.
ŻYJMY W KOMUNII Z CHRYSTUSEM
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Uwierzyć dzięki świadectwu apostołów
Luty: Oddajmy się całkowicie Bogu
Marzec: Wznieśmy serca do Pana
Kwiecień: Odpowiedzmy miłością na miłość
Maj: Poznać Pana przy Łamaniu Chleba
Czerwiec: Przyjąć dar Komunii z Bogiem
Lipiec: Trwajmy w przyjaźni z Bogiem
Sierpień: Bądźmy doskonali jak nasz Ojciec Niebieski
Wrzesień: Stańmy po stronie cierpiących
Październik: Rozdajmy to co mamy
Listopad: Bądźmy dobrzy dla wszystkich
Grudzień: Życiodajne środki kościelnej komunii


TEMATY KAZAŃ W CZASIE NABOŻEŃSTW FATIMSKICH W 2011 R.
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Zawitaj Pani świata, niebieska Królowo
Czerwiec: Witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa
Lipiec: Zawitaj Pełna łaski, prześliczna światłości
Sierpień: Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas z złości
Wrzesień: Ciebie Bóg za matkę obrał Słowu Jednorodzonemu
Październik: Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie


TEMATY KONFERENCJI W CZASIE NABOŻEŃSTW
DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH W 2011 R.
NAWRACAJMY SIĘ SŁUCHAJĄC PANA
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)
 
Styczeń: Otwórzmy się na Mesjasza
Luty: Przyjść do Pana po falach
Marzec: Powróćmy do źródła
Kwiecień: Znać głos Dobrego Pasterza
Maj: Nawróćmy się patrząc na ukrzyżowanego
Czerwiec: Znaleźć życie w krzyżu
Lipiec: Przyjąć krzyż codzienności
Sierpień: Odkryć skarb Królestwa Bożego
Wrzesień: Uwierzyć znaczy przejrzeć
Październik: Wnośmy światło w ciemności
Listopad: Uczmy się przebaczać
Grudzień: Bądźmy gotowi na spotkanie z Panem


MSZA ŚW. PIERWSZOPIĄTKOWA DLA DZIECI W 2010/2011
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)

Wrzesień: Człowiek wierzący troszczy się o to, by jego życie było piękne
Październik: Potrzeba ciągłego stawania się lepszym
Listopad: Chrześcijanin na pierwszym miejscu stawia Pana Boga
Grudzień: Jezus chce, byśmy nie bali się Mu zaufać
Styczeń: Pan Jezus uzdrawia przede wszystkim duszę człowieka, bo chce, by żył wiecznie
Luty: Chrześcijanin to człowiek wierny obietnicom danym Panu Bogu
Marzec: Posłuszeństwo słowom Panu Jezusa czyni nas Jego przyjaciółmi
Kwiecień: Miłość Boga i bliźniego otwiera nam bramy nieba
Maj: Bóg wysłuchuje tych, którzy proszą
Czerwiec: Nadzieja pozwala przeżyć nawet najtrudniejsze chwileTEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. DO NSPJ W 2011 R.
PRZYJMIJMY SŁOWO PANA
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Zaproszenie do słuchania Słowa Bożego
Luty: Słuchajmy Pana
Marzec: Pozwólmy Bogu dojść do słowa
Kwiecień: Żyjmy w świetle Słowa Bożego
Maj: Oprzeć życie na Bogu
Czerwiec: Głód Słowa
Lipiec: Posłuszni jedynie Bogu
Sierpień: Kto kocha zachowuje przykazania
Wrzesień: Pokusa budowania domu bez Boga
Październik: Słuchanie Słowa Bożego
Listopad: Przyznać się do imienia Jezus
Grudzień: Model duchowości biblijnej


TEMATY KONFERENCJI
W CZASIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH GRUP PARAFIALNYCH W 2011 R.
TRWAJMY WSPÓLNIE W BOGU
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Czuwać to być otwartym Boga
Luty: Otwórzmy szeroko oczy serca
Marzec: Złóżmy wszystko w ręce Boga
Kwiecień: Zbierać się w imię Jezusa
Maj: Potrzeba nam trwałej więzi z Bogiem
Czerwiec: Bądźmy solą ziemi
Wrzesień: Ubogacajmy się wzajemnie
Październik: Abyśmy szli i owoc przynosili
Listopad: Odkryć Boga w duszy brata
Grudzień: Nie marnujmy naszych talentów
menu