2009/2010

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2009/2010
BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16)
 
TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. DO NSPJ
I PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 18.00  

Styczeń: Miłość jako współ-obowiązek
Luty: Miłość niech będzie bez obłudy
Marzec: Zanurzeni w Bożej Miłości
Kwiecień: Dziękczynienie za cud Bożej Miłości
Maj: Komunia Miłości
Czerwiec: Kościół zbudowany na wierze i Miłości
Lipiec: Życie oddane z Miłości
Sierpień: Bóg daje tylko z Miłości
Wrzesień: Miejsce doświadczania Miłości Boga
Październik: Miłość - racją istnienia świata
Listopad: Wieczność - ostateczne zaspokojenie
Grudzień: Człowiek kocha jedną Miłością
 
 
MSZA ŚW. PIERWSZOPIĄTKOWA DLA DZIECI
I PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 16.30

Wrzesień: Bądź z każdą chwilą coraz lepszy
Październik: Bądź wielki w oczach Boga
Listopad: Troszcz się o sprawy Boże
Styczeń: Rób to – co Jezus mówi do Ciebie
Luty: Rozważaj w sercu naukę Jezusa
Marzec: Bądź wierny w dobrym
Kwiecień: Tylko Bóg dobrze zna serce człowieka 
Maj: Jezus Cię wybrał - przynoś owoce
Czerwiec: Posłuchaj - Jezus Pismo wyjaśniaTEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW.
W INTENCJI CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
III PIĄTEK MIESIĄCA, GODZ. 18.00

Styczeń: Zaufać Miłości 
Luty: Uwierzyć Miłości
Marzec: Czyn pobożny i czyn miłości
Kwiecień: Miłość przezwycięża pokusy
Maj: Miłość nie potępia
Czerwiec: Miłość zmartwychwstaje

Lipiec: Poznanie przez Miłość
Sierpień: Niewłaściwa miłość dóbr 
Wrzesień: Miłosierdzie Ojca
Październik: Miłość zatroskana o szczęście
Listopad: Miłość poza śmierć

Grudzień: Modlitwa - obecność przed Bogiem

 TEMATY KONFERENCJI W CZASIE NABOŻEŃSTW
DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH
ŚRODA PO I NIEDZIELI MIESIĄCA, GODZ.18.30

Styczeń: Miłość - spoiwo doskonałości
Luty: Wsłuchać się w głos Miłości
Marzec: Miłość nas potrzebuje
Kwiecień: Uwierzyliśmy Miłości
Maj: Oczekiwanie z Miłością
Czerwiec: Bezinteresowność Miłości
Lipiec: Wdzięczność za Miłość
Sierpień: Z perspektywy Góry Błogosławieństw
Wrzesień: Radykalizm naśladowania
Październik: Miłość darem Boga
Listopad: Teologalna cnota Miłości
Grudzień: Wdzięczność za Miłość
 


TEMATY KAZAŃ W CZASIE NABOŻEŃSTW FATIMSKICH
OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA 13-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA, GODZ. 18.00

Maj:
„Tak” dla Miłości 

Czerwiec: Nauczycielka wiary, nadziei i miłości
Lipiec: Matka miłujących
Sierpień: Matka Miłości
Wrzesień: Świadectwo Miłości 
Październik: Niebo - spełnienie MiłościTEMATY KONFERENCJI
W CZASIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH GRUP PARAFIALNYCH
OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, GODZ. 18.45

Styczeń:
 Przygotować drogę Miłości

Luty: Radość Miłości
Marzec: Spotkanie w Duchu Miłości
Kwiecień: Miłość wydaje owoce
Maj: Miłość wierna aż do końca
Czerwiec: Mocni mocą Miłości
Wrzesień: Nie ma jedności bez Miłości
Październik: Troska doczesna i nadprzyrodzona
Listopad: Życie pełne konsekwencji
Grudzień: Kościół wspólnota sług
menu