Odnowa w Duchu Świętym


„ZAPEWNIAM WAS, ŻE WASZA MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA I OTWARTOŚĆ 
NA DUCHA PRAWDY SĄ NAJCENNIEJSZYM ŚWIADECTWEM  MISJI  KOŚCIOŁA  W ŚWIECIE”
(
Jan Paweł II  na rozpoczęcie VI Międzynarodowego Kongresu
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie w 1987)
 
Wspólnota Odnowy w Duchu Św.  istnieje w Parafii  Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych od 1986 roku. Jej założycielem jest diecezjalny moderator ks. Tadeusz Skrzypczyk. Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej nie różnią się od dążeń całego Kościoła. Odnowa pragnie nawrócenia, zbawienia i uświęcenia Ludu Bożego oraz jego zjednoczenia we wspólnotę dzieci Bożych. Podejmuje dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Św. - również reewangelizacji chrześcijan z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa Charyzmatyczna we wszystkich swych poczynaniach kładzie szczególny nacisk na rolę Ducha Świętego - pozostaje jednak chrystocentryczna, głosząc, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem każdej osoby i całego świata.

Wejściem na drogę nawrócenia i osobistej relacji z Jezusem jest przeżycie seminarium Odnowy w Duchu Św. i podjęcie dalszej formacji duchowej. Członkowie grupy żyją na co dzień modlitwą i sakramentami. Podejmują służbę m.in. w grupie, parafii i diecezji. Szczególne miejsce zajmuje posługa modlitwą wstawienniczą. Modlitwa wstawiennicza jest kontynuacją mocy sakramentów Eucharystii i Pojednania jako sakramentów uzdrowienia.

Patronem całej Odnowy w Duchu Św. jest papież bł. Jan XXIII Patronką naszej Grupy jest również  Matka Boża Nieustającej Pomocy Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00. Przygotowaniem do spotkania jest udział we Mszy Świętej. o godz. 18.00

Jeżeli pragniesz żyć pełnią życia i szczęścia…
Jeżeli pragniesz przeżywać swoją wiarę z entuzjazmem…
Jeżeli pragniesz osobiście spotkać Jezusa Chrystusa…
Jeżeli pragniesz duchowego wzrostu…
Jeżeli pragniesz wyjść z samotności i spotkać Boga i człowieka…
Jeżeli pragniesz porozmawiać o swoich wątpliwościach w wierze...
Jeżeli pragniesz uwielbiać Boga…
Jeżeli pragniesz modlić się w sposób spontaniczny…
Jeżeli potrzebujesz wsparcia modlitewnego...
Przyjdź, zapraszamy Cię! Tutaj Bóg przygotował i zarezerwował dla Ciebie specjalne miejsce.

Przydatne linki:

Katolicka Odnowa w Duchu Swiętym w Polsce
odnowa.org

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej
katowice.odnowa.org
 
ODNÓW SWOJĄ RELACJĘ Z JEZUSEM!
 
Wśród wielu grup parafialnych jest jedna, której spotkania odbywają się w każdy poniedziałek. Spotykają się, aby się formować i aby się wspólnie modlić. Wstawiają się do Pana Boga w różnych intencjach. Otaczają duchową opieką całą parafię, a więc także i Ciebie! Warto zatem poznać lepiej te osoby, które należą do Odnowy w Duchu Świętym.
 
- Dlaczego chodzą Panie na spotkania Odnowy w Duchu Świętym?
P. Jolanta: Chodzę na spotkania dla pogłębienia wiary i formacji własnej.
P. Ela: Dlatego, że spośród wielu sposobów bycia z Bogiem, Odnowa jest jedną z najbardziej owocnych formacji, czyli możliwości bycia w żywym Kościele, zjednoczenia się z Jezusem i nawiązania osobowej relacji z Nim.
Dla mnie to właśnie ta osobowa relacja z Jezusem jest najważniejsza. To dzięki niej Jezus jest moim Panem. Jestem w Nim zakochana, On jest dla mnie najważniejszym Autorytetem. Mieszka w każdym człowieku, więc jeśli mogę Go spotkać we wspaniałych ludziach to jest to dla mnie bardzo budujące.
 
- Dlaczego akurat Odnowa w Duchu Świętym?
P. Jolanta: Przygotowałam się do tego wcześniej, intelektualnie. Czytałam odpowiednie źródła i szukałam tej formacji, która mi odpowiadała. Aby poznanie rozumem szło w parze z formacją duchową.
P. Ela: Ja byłam wcześniej w KIK-u, ale tam nacisk był kładziony głównie na intelekt. W Odnowie też nie brakuje tej formy. Ale tutaj jest miejsce na wszystkie formy modlitwy i ewangelizacji, na świadectwo i głoszenie Jezusa. To jest we wszystkich wspólnotach, ale Odnowa mi najbardziej odpowiada ze względu na charyzmat, czyli na taką widoczną radość.
 
- Jak wyglądają spotkania Odnowy w praktyce?
P. Ela: Chociaż ludzie tutaj są diametralnie różni, to Bóg wylewa swoją miłość na spotkaniu. I ta miłość sprawia, że my, różnorodności, tworzymy harmonię. Na spotkaniu doświadczamy obecności Pana Boga głównie w drugim człowieku. Jeśli widzę Pana Boga w drugiej osobie, to później jest to zupełnie inna relacja. We wspólnocie potrafimy sobie powiedzieć oprócz tych radosnych, także sprawy trudne. Przez modlitwę i spotkania Pan Bóg nas przygotowuje, żebyśmy żyli w prawdzie. Pan Bóg pozwala nam stanąć z tymi problemami, rozwiązać je wspólnie i uczy nas przebaczenia.
 
- Co Pani dają spotkania?
P. Jolanta: Na pewno więcej pokory i miłości. Formacja w Kościele, w jakiejś wspólnocie nie zawsze jest łatwa, ale dobrze jest się przełamywać w pokorze. To tak jak Mojżesz, który modlił się i nie umiał utrzymać rąk samodzielnie – wtedy bliscy podparli go, wspólnie się modlili. I wtedy było zwycięstwo.
 
- Dziękujemy za wywiad!
 
Jeśli zachęcają Cię, drogi Czytelniku, doświadczenia członkiń Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy na spotkania w salce na drugim piętrze w każdy poniedziałek po Mszy wieczornej. Warto odnowić swoją wiarę i relację z Panem Bogiem! Przekonaj się sam i poznaj Odnowę!    K.W. i M.C.
 

Nie chodzi o to by być w Odnowie, ale by Odnowa była w nas

Odnowa w Duchu Świętym powstała w Sercu samego Boga. To wylewająca się nieustannie na Kościół Miłość Ojca i Syna w Osobie Ducha Świętego trwająca od ponad 2000 lat. W naszej Parafii Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym miała w tym roku swój jubileusz 35 lecia i z tej okazji trwaliśmy na Czuwaniu przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego oraz przeżywaliśmy Wspólnotowy Archidiecezjalny Dzień Jedności z Eucharystią w centrum, której przewodniczył biskup Adam Wodarczyk odpowiedzialny za ewangelizację oraz słuchaliśmy pięknych konferencji znanego na całym świecie rekolekcjonistę z Malty z misją papieską o. Hayden Wiliams. Przekaz dla nas tłumaczył z języka włoskiego ks. Artur Grabiec. Owocem tych wydarzeń jest wiele świadectw, które można poznać wchodząc na naszą stronę www.katowice.odnowa.org. We wrześniu tego roku podczas Ogólnopolskiego Czuwania Wspólnot Odnowy w Polsce bsp Andrzej Przybylski odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za Odnowę podał nam punkty w działaniu. Koordynacja – Duch Święty – Formacja.
Zaś podczas listopadowych rekolekcji dla koordynatorów, w których wzięłam udział z ramienia naszej archidiecezji przekazał nam w punktach zadanie jako prośbę papieża Franciszka przekazana ze spotkania z biskupami w Rzymie. Komunia – Uczestnictwo – Misja.
To piękne wyzwania i zadania, które mogą być zrealizowane przez Wspólnoty Kościoła tylko we wzajemnej Komunii ze sobą i w mocy samego Ducha Świętego. Duchu Święty nawracaj, uzdrawiaj, przemieniaj, ożywiaj nas wszystkich i działaj w nas i przez nas. Amen.                                                    Ela Zackiewicz

menu