Poświęcenie Salki Misyjnej i spotkanie Diakonii Misyjnej

menu