2011/2012

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2011/2012
KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM
„My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament,
ktoś inny zaś wznosi budynek.
Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego,
jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1Kor 3,9-11)


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW.
W INTENCJI CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W 20012 R.
„W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE” (J 14,2)
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Pan jest Pasterzem moim
Luty: Doskonałe wynagrodzenie za grzechy świata
Marzec: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Kwiecień: Dałem wam przykład
Maj: Trwajcie we Mnie
Czerwiec: Nowe braterstwo w Chrystusie
Lipiec: Postawa względem „małych”
Sierpień: Upomnienie brata
Wrzesień: Przebaczenie bratu
Październik: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli
Listopad: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba
Grudzień: Chodźcie, nasyćcie się


TEMATY KAZAŃ W CZASIE NABOŻEŃSTW FATIMSKICH W 2012 R.
MARYJNY WYMIAR KOMUNII
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Maryja wzorem komunii z Bogiem
Czerwiec: Maryja wzorem Żony, Matki i Dziewicy
Lipiec: Maryja jako wzór bycia „Matką i prawdziwą krewną Jezusa”
Sierpień: Rola Maryi jako Matki Kościoła w budowaniu i podtrzymywaniu komunii w Kościele
Wrzesień: Maryja wzorem wrażliwości na potrzeby człowieka i konkretnej służby bliźniemu
Październik: Święta Rodzina - Święty Dom


TEMATY KONFERENCJI W CZASIE NABOŻEŃSTW DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH W 2012 R.
POTĘGA I MOC JEZUSA
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

Styczeń: Uzdrowił wielu
Luty: Nawet duchom nieczystym rozkazuje
Marzec: Dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony
Kwiecień: Odkryli dach nad miejscem
Maj: Kto się Mnie dotknął
Czerwiec: Słuch i mowę przywraca
Lipiec: Moje słowa nie przeminą
Sierpień: Nie utraci swojej nagrody
Wrzesień: Nie rozumieli tych słów
Październik: Za kogo Mnie uważacie?
Listopad: Kto by chciał być pierwszym
Grudzień: Ty jesteś Mesjaszem


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. DO NSPJ W 2012 R.
DOM NASZEJ DOCZESNEJ PIELGRZYMKI
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Z obłoku odezwał się głos
Luty: Przynosi plon obfity
Marzec: Dałem wam przykład
Kwiecień: Pokój wam
Maj: Trwajcie w miłości mojej
Czerwiec: W Imię Ojca i Syna, I Ducha św.
Lipiec: Dziwił się ich niedowiarstwu
Sierpień: Odpłynęli na miejsce pustynne
Wrzesień: Połamał chleb i dawał uczniom, by kładli przed nimi
Październik: Nie szemrajcie między sobą
Listopad: Uchyliliście przykazanie
Grudzień: Wejść do Królestwa Bożego


TEMATY KONFERENCJI W CZASIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH GRUP PARAFIALNYCH W 2012 R.
„POWIERZYŁ SWOIM SŁUGOM STARANIE O WSZYSTKO” (Mk 13,34)
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Powierzyć swój dom
Luty: Czy ty zbudujesz mi Dom
Marzec: Dom wewnętrznie skłócony nie będzie mógł się ostać
Kwiecień: Przygotować drogę do Domu
Maj: Przyszedł On na świadectwo
Czerwiec: Zamieszkało między nami
Wrzesień: Weźmijcie Ducha św.
Październik: Oto jestem - mów, bo sługa Twój słucha
Listopad: Zostawili sieci i poszli za Nim
Grudzień: Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego
menu