2022/2023

ROK DUSZPASTERSKI 2022/2023

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY
 

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 2023 r.
Jakim jestem Kościołem?
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń:    Wzrost wiary dokonuje się w Kościele.    
Luty:     Kiedy jesteśmy żywymi członkami Kościoła?    
Marzec:    Droga Jezusa drogą Kościoła.    
Kwiecień:     Kościół spotyka się i rozpoznaje Baranka Paschalnego na Eucharystii.    
Maj:    Duch św. ożywia, uświęca i buduje jedność Kościoła.    
Czerwiec:     Pan światłem i zbawieniem swojego Kościoła.    
Lipiec:    Kościół jako wspólnota słuchająca.    
Sierpień:    Prześladowania świadectwem prawdziwości misji Kościoła.        
Wrzesień:     Kośiół znakiem wolności.    
Październik:     Kościół - wspólnota cichych i ubogich.    
Listopad:     Kościół znakiem i źródłem pokoju.    
Grudzień:    Kościół nieustannie nawracający się.
 
 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2023 r.
Kościół Chrystusa ma swoją Matkę
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj:     Maryja jest Matką Kościoła świętego.        
Czerwiec:     Maryja jako Pośredniczka i Orędowniczka Kościoła.    
Lipiec:     Niejedno imię Matki Bożej - tytuły Maryjne.    
Sierpień:     Zdrowa pobożność maryjna w Kościele.    
Wrzesień:     Problem tzw. objawień maryjnych.    
Październik:    Maryjna droga Kościoła w Polsce.

    
Tematy kazań w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2023 r.
Maryja w Kościele
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.00)

Styczeń:    W szkole Maryi i Józefa Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca.    
Luty:     Św. Józef opiekunem Kościoła - wspólnoty pielgrzymów.    
Marzec:    Maryja w życiu Kościoła.    
Kwiecień:     Boża Rodzicielka w naszej pobożności.        
Maj:    Nieustanne „szukanie” Boga istotą życia Kościoła.    
Czerwiec:     Kościół świadkiem Bożej miłości.    
Lipiec:    Prorocka misja Kościoła.    
Sierpień:    Dogmat o Wniebowzięciu w życiu Kościoła.        
Wrzesień:     Kościół - wspólnota przebaczająca.        
Październik:     Kościół Bożą winnicą.    
Listopad:     Kościół aktywnie oczekuje na swego Pana.    
Grudzień:    Kościół wspólnotą wiary i nadziei.
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2022/2023 r.
Kościół uczy i zbawia
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)

Październik:     Maryja wzywa do modlitwy o pokój.
Listopad:     Kościół prowadzi mnie do Boga.
Grudzień:     Jakiego Kościoła chciał Pan Jezus?
Styczeń:     (Objawienie Pańskie).
Luty:     Kościół uczy mnie jedności.
Marzec:     Kościół uczy mnie przebaczać.
Kwiecień:     (Wielki Piątek).
Maj:     Budujemy Kościół Boży.
Czerwiec:     Z Kościołem idę w świat.
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2022/2023 r.
Kocham Kościół Chrystusa
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Październik:     Maryja uczy nas wiary.
Listopad:    "Wejrzyj Panie na wiarę swojego Kościoła" (Język wiary; Jedna wiara).
Grudzień:    "Wierzę w (....) Kościół " (Nazwy i obrazy Kościoła).
Styczeń:    Kościół jest jeden.
Luty:    Kościół jest święty.
Marzec:    Kościół jest powszechny.
Kwiecień:    Kościół jest apostolski.
Maj:    Maryja-Matka Chrystusa, Matka Kościoła.
Czerwiec:    A co TY na to?
 
 
Tematy kazań w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2022/2023 r.
Kto to jest Kościół?
(II poniedziałek miesiąca, godz. 18.00)

Wrzesień:    Wspólnota Kościoła.    
Październik:    Służba we wspólnocie.    
Listopad:    Dlaczego wierzę w Kościół?    
Grudzień:    Wiara w Kościół i jej podstawowe treści.    
Styczeń:    Spotkanie opłatkowe.
Luty:    Znaki nadziei dla Kościoła.    
Marzec:    Czego oczekuje od nas Kościół?    
Kwiecień:    Kościół żyje wiarą i domaga się świadectwa wiary.    
Maj:    Budowanie Kościoła takiego, jaki powinien być.    
Czerwiec:    Parafia wspólnotą otwartą dla wszystkich...
 
menu