Historia parafii

 Historia Kościoła
 
Na początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku na terenach między Chorzowem a Katowicami rozpoczęto budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego zwanego Osiedlem Tysiąclecia. Docelowo miało ono Liczyć 40 tysięcy mieszkańców. Budowa zbiegła się z obchodzonym wówczas przez Kościół w Polsce millenium chrztu Polski. Jednak władze administracyjne i polityczne akcentowały raczej 1000-lecie powstania państwowości polskiej. Powstające osiedle miało być wzorcowym osiedlem socjalistycznym, dlatego władze państwowe wszystkimi dostępnymi środkami dążyły do zablokowania budowy kościoła. Osiedle powstawało głównie na terenach należących do parafii świętych Jana i Pawła w Dębie i ta parafia rozpoczęła starania o budowę kościoła. Pierwsze informacje o potrzebie wybudowania świątyni pochodzą z 1962 roku, jednakże władze kościelne zdawały sobie wtedy sprawę, że zrealizowanie tego projektu wydaje sie zupełną niemożliwością.
Bardzo usilnie zabiegał o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła ówczesny Ordynariusz Diecezji Katowickiej Ksiądz Biskup Herbert Bednorz, który od roku 1970 stawiał tę inwestycje jako najważniejszą dla Diecezji. Wielokrotnie osobiście spotykał się z władzami województwa zabiegając o wydanie pozwolenia na budowę kościoła, jednak spotykał się z argumentami, że na socjalistycznym osiedlu nie może on być wybudowany. Parafianie systematycznie byli o tym informowani poprzez listy pasterskie biskupa katowickiego.
Sami mieszkańcy osiedla nie zostawali bierni. Wielokrotnie do władz wojewódzkich i miejskich zgłaszały się delegacje parafian upominających się o przyznanie pozwolenia na budowę kościoła.Wielkie zasługi w uzyskaniu zezwolenia miał ówczesny Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, który głosząc Słowo Boże na męskiej pielgrzymce w Piekarach Śląskich w 1974 roku, otwarcie domagał się przyznania pozwolenia na budowę kościoła na Osiedlu Tysiąclecia. Wreszcie 27 maja 1977, po blisko piętnastu latach starań, Wojewoda Katowicki Stanisław Kiermaszek wydał zgodę na budowę kościoła na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.
Do przeprowadzenia budowy Biskup Bednorz mianował 1977 księdza Pawła Furczyka. Zlecenie zaprojektowania zespołu kościelnego zlecono architektom Henrykowi Buszce i Aleksandrowi Francie. Zatwierdzenie projektu przez władze kościelne stało się aktem odwagi biorąc pod uwagę wielkość i strukturę budowlaną. Pierwotnie kościół ten miał służyć wszystkim mieszkańcom Osiedla Tysiąclecia. Budowa ta była największa i najdroższą inwestycją diecezji.

W dniu 6 czerwca 1979 papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Zaś 27 września 1979 rozpoczęto prace budowlane.

Mieszkańcy osiedla z niezwykłym entuzjazmem przystąpili do przygotowania terenu pod budowę, a później brali czynny udział w pracach budowlanych. Zdarzały się dni, że na placu budowy przybywało 100 osób, które pracowały społecznie.·Parafianie nieustannie modlili się w intencji rychłego wybudowania kościoła i o błogosławieństwo dla wszystkich budowniczych. Wierni wspierali również finansową budowę kościoła.

13 grudnia 1981 roku, w dzień wybuchu stanu wojennego, Biskup Katowicki Herbert Bednorz poświecił dolny kościół, który dedykował Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Odtąd Osiedle Tysiąclecia miało długo oczekiwany punkt sakralny, służący budowaniu w pełni wspólnoty parafialnej.
 
14 września 1991 roku biskup Damian Zimoń konsekrował kościół górny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

28.07.2008 roku dekretem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia do naszej parafii został mianowany ks. Józef Włosek, który obejmuje funkcję Proboszcza, w miejsce odchodzącego na emeryturę budowniczego naszego kościoła ks. Pawła Furczyka. W naszej świątyni następują dynamiczne zmiany związane z upiększaniem naszej świątyni.

Oto krótkie kalendarium:

Listopad 2009 - Powstaje Kaplica Miłosierdzia Bożego w kościele dolnym

07.02.2010 - Intronizacja Relikwii Św. Ojca Pio

14.09.2010 - Poświęcenie przez Arcybiskupa Damiana Zimonia Krzyża, przeznaczonego na budujący się cmentarza

19.06.2011 - Poświęcenie przez Arcybiskupa Damiana Zimonia cmentarza, umieszczenie przy krzyżu obrazów św. Rity i Św. Judy Tadeusza autorstwa pana Wojciecha Starzycznego

07.09 2011 - Odebranie przez ks. Proboszcza z rąk Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwii błogosławionego Jana Pawła II

17.02.2012 - Odebranie przez ks. Proboszcza Józefa Włoska od Ojców Oblatów z Sanktuarium Krzyża Świętego Relikwii Krzyża świętego

07.04.2012 - W Wielką Sobotę wniesienie Całunu Turyńskiego

24.04.2012 - Poświęcenie przez ks. Proboszcz Józefa Włoska Kaplicy Przedpogrzebowej

01.05.2012 - Rozpoczęcie peregrynacji Relikwii błogosławionego Jana Pawła II

Październik 2012 - W kościele dolnym powstała Kaplica Matki Bożej Fatimskiej wraz z figurami błogosławionego Św. Jana Pawła II oraz Św. Ojca Pio

30.11.2012 - Poświęcenie przez Ojca Dymitra Żeglina, Gwardiana Klasztoru OO. Franciszkanów w Panewnikach, Stacji Drogi Krzyżowej oraz figury Św. Ojca Pio w kościele dolnym

Grudzień 2012 - Na ręce ks. Proboszcza został nadesłany list Kustosza Groty Narodzenia Pana Jezusa w sprawie przyznania naszej parafii Relikwii Groty Narodzenia

11.03.2013 - Poświęcenie przez ks. Proboszcza Józefa Włoska 4 nowych konfesjonałów w kościele dolnym

01.06.2014 - Rozpoczęcie peregrynacji Relikwii Św. Jana Pawła II w parafii

12.09.2015 - Poświęcenie przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca 4 dzwonów autorstwa Państwa Felczyńskich

28.10.2015 - Zamontowanie dzwonów na wieży kościelnej

02.03.2018 - Poświecenie Chrzcielnicy w kościele dolnym

07.09.2019 - Poświęcenie przez ks. Biskupa Marka Szkudło witraży w kościele górnym autorstwa dr Aleksandra Kozery

22.01.2020 - uroczyste wprowadzenie Relikwii Św. Rity

22.09.2020 - Poświęcenie figury Św. Rity
oprac. Bożena S.
menu