2018/2019

ROK DUSZPASTERSKI 2018/2019
Duch,  który  umacnia  miłość
 
W MOCY BOŻEGO DUCHA
 

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20019 r.
Życie chrześcijanina przemienione przez Ducha św.
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Styczeń: Abyście przez moc Ducha św. byli bogaci w nadzieję.    
Luty: Duch św. jest wiatrem popychającym nas do przodu.    
Marzec: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha.    
Kwiecień: W Eucharystii otrzymujemy przez Ducha wzmocnienie siły, aby wytrwać w ostatecznej próbie Kościoła.    
Maj: Wierzący zjednoczeni w Duchu Zmartwychwstałego i Miłosiernego służą chorym i cierpiącym.    
Czerwiec: W Eucharystii Chrystus rozlewa Ducha św. na wierzących, aby karmić ich swoją miłością i uzdalniać do dawania świadectwa o niej.   
Lipiec: Duch Boży, który zgłębia i poznaje ludzkie serce, podpowiada wierzącym, jak mają wyrzekać się osądzania i potępiania.    
Sierpień: W modlitwie otrzymujemy „Ducha przybrania za synów”, która skłania nas do modlitwy wstawienniczej.    
Wrzesień: Chrześcijanin „ochrzczony” w Duchu św. doświadcza Bożej miłości, jest uspokojony i uzdolniony do bycia znakiem sprzeciwu.    
Październik: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha obiera Chrystusa za swego jedynego Pana.
Listopad: Czcimy pamięć mieszkańców nieba, żeby umocniła się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości.  
Grudzień: Budowanie królestwa sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu św. 

 
 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2098 r.
Główne dogmaty Maryjne
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj:
Maryja - objawia się w Fatimie.    
Czerwiec: Maryja - Niepokalanie Poczęta.    
Lipiec: Maryja - Święta Boża Rodzicielka.    
Sierpień: Maryja - zawsze Dziewica.    
Wrzesień: Maryja - wzięta do nieba.    
Październik: Maryja - duchowa Matka wszystkich.

 
    
Tematy konferencji w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2019 r.
Współpraca Maryi z Duchem św.
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

 

Styczeń: Maryja arcydziełem posłania Syna i Ducha św.    
Luty: Duch św. przygotował Maryję przez swoją łaskę.    
Marzec: W Maryi Duch św. wypełnia zamysł życzliwości Ojca.    
Kwiecień: W Maryi Duch św. objawia Syna Ojca, który staje się Synem Dziewicy.    
Maj: Przez Maryję Duch św. prowadzi do komunii.    
Czerwiec: W mocy Ducha św. Maryja  jako nowa Ewa staje się znakiem czasów ostatecznych.    
Lipiec: Kościół - „Oblubienica” poślubiona Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym duchem.    
Sierpień: Duch św. twórcą wspólnoty Kościoła - parafia wspólnotą wiary i życia.    
Wrzesień: Nowa ewangelizacja w mocy Ducha św.    
Październik: Rodzina chrześcijańska domowym Kościołem - jedność ze wspólnotą parafialną.    
Listopad: Małe wspólnoty kościelne przestrzenią działania Ducha św. Moje miejsce w Kościele.    
Grudzień: Żyć i dzielić się doświadczeniem - dzielić się Bogiem z innymi.

 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2018/2019 r.
                      (I piątek miesiąca, godz. 16.30)

Wrzesień: Znalazłem owcę, która mi zginęła.
Październik: Jezusie, ulituj się nad nami.
Listopad: Przyszedłem powołać grzeszników.
Grudzień: Mistrzu, proszę, żebym przejrzał.
Styczeń: Stoję u drzwi i kołaczę.
Luty: Opatrzył mu rany i pielęgnował go.
Marzec: Kto będzie pił tę wodę, nie będzie pragnął.
Kwiecień: Odpuszczone są jej grzechy, bo umiłowała.
Maj: Gorzko zapłakał.
Czerwiec: A gdy był jeszcze daleko.
 
  
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2018/2019 r.
Jestem przygotowany na przyjęcie Ducha Świętego
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Wrzesień: Znak Krzyża. „Świadomość stanięcia w obliczu Boga może mieć człowiek, który wierzy”.
Październik: Akt pokuty. „Tę chwile czasu poświeciłam modlitwie o światło Ducha Świętego, aby mi dał poznać całą nędzę,
jaką jestem”.
Listopad: Módlmy się (kolekta). „Milczenie jest skutecznym narzędziem w walce duchowej. Jest ono niejako mieczem”.
Grudzień: Liturgia Słowa. „Gdyby dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę Pańską”.
Styczeń: Liturgia Eucharystyczna. „W liturgii Mszy świętej sprawowanej na ziemi uczestniczy niebo”
Luty: Modlitwa Pańska. „Aby móc mówić do Boga Ojcze, trzeba być Jego dzieckiem i mieć tego świadomość”.
Marzec: Obrzędy Komunii. „Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to w rzeczywistości ono jest w całej pełni
i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara”.
Kwiecień: Dziękczynienie. „Ty wiesz, czego żąda Miłość- jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności...”
Maj: Wdzięczność Maryi. „Wielbi dusza moja Pana”.
Czerwiec: Błogosławieństwo. „Jesteście posłani”
Lipiec: Działanie Ducha Świętego. „Celem działania Ducha Świętego jest wspomaganie nas w odczytaniu i wypełnieniu woli Ojca”.
Sierpień: Ducha Święty obecny w Eucharystii. „Duch Św., dzięki któremu Ciało i Krew Chrystusa są obecne na ołtarzu,
sprawia również, że są one obecne w nas”.

 

   Tematy Katechezy Dorosłych w 2018/2019 r.
Duch św. oświeca serca i umysły nasze
  (II poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)
 
Wrzesień:
Co nas cieszy, a co niepokoi.
Październik:
Nie każdy chce w pełni poznać Boga.
Listopad:
Dobre i złe słowa.
Grudzień:
Drażniące nas postępowanie ludzkie.
Styczeń:
Spotkanie opłatkowe.   
Luty:
Sama tylko zewnętrzna poprawność nie wystarcza.
Marzec:
Bóg jest miłością.
Kwiecień:
Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa.
Maj:
Człowiek napełniony Duchem Pańskim.
Czerwiec:
Jego droga jest prosta.
 
 
 
menu