2019/2020

ROK DUSZPASTERSKI 2019/2020
Eucharystia daje życie
 
WIELKA TAJEMNICA WIARY
 

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20020 r.
Chrześcijanie nie żyją dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

 
Styczeń: Niedzielna Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła.
Luty: Eucharystia uczy oczekiwania na dzień, gdy zmartwychwstaniemy jak On.
Marzec: Chrześcijanie są prowadzeni i karmieni przez samego Chrystusa.
Kwiecień: Chrystus, zwycięzca grzechu i śmierci staje się obecny w Eucharystii.
Maj: Kościół zrodzony z ofiary Jezusa przyjmuje formę liturgicznego sakramentu.
Czerwiec: Chrystus jest głównym celebransem liturgii.
Lipiec: Duch św. daje nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii.
Sierpień: Eucharystia jest miejscem, w którym rozbrzmiewa Boży głos.
Wrzesień: Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności.
Październik: Eucharystia jednoczy wszystkie narody, ludy i języki.
Listopad: Chleb Eucharystyczny zadatkiem niebieskiej chwały.
Grudzień: Rodzina chrześcijańska jest wezwana do uczestnictwa w ofierze Chrystusa.

 
 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2020 r.
Verum Corpus Christi
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj:
Maryja - Brama niebios.
Czerwiec: Eucharystyczne Ciało zrodzone z Dziewicy Maryi.
Lipiec: Eucharystia - Przyjmować w wierze Chrystusa na wzór Dziewicy.
Sierpień: Eucharystia - Wielbić Boga na wzór Maryi.
Wrzesień: Eucharystia - Stać przy Chrystusowym krzyżu jak Matka.
Październik: Niewiasta Eucharystii - Niezastąpionym wzorem uczestnictwa we Mszy św.

    
Tematy kazań w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2020 r.
Najświętsza Maryja Panna obecna w Eucharystii
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)
 
Styczeń: Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana.
Luty: Najświętsza Maryja Panna, Świątynia Pańska.
Marzec: Najświętsza Maryja Panna, Obraz i Matka Kościoła.
Kwiecień: Najświętsza Maryja Panna, Matka i Pośredniczka łaski.
Maj: Najświętsza Maryja Panna, Źródło zbawienia.
Czerwiec: Najświętsza Maryja Panna, Matka i Mistrzyni życia duchowego.
Lipiec: Najświętsza Maryja Panna, Obrona wiary.
Sierpień: Najświętsza Maryja Panna, Matka jedności.
Wrzesień: Najświętsza Maryja Panna, Matka pocieszenia.
Październik: Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka wiernych.
Listopad: Najświętsza Maryja Panna, Królowa wszechświata.
Grudzień: Najświętsza Maryja Panna, Królowa pokoju.
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2019/2020 r.
Przykazania Boże
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)
 
Wrzesień: Przykazania Boże
Październik: „Bóg zawsze na pierwszym miejscu z szacunkiem i miłością” (Przykazanie I i II)
Listopad: „Każda niedziela – moim spotkaniem z Bogiem” ( Przykazanie III)
Grudzień: „Moi rodzice – Kocham Was” (Przykazanie IV)
Styczeń: „Życie ważne jest” (Przykazanie V)
Luty: „To co dobre – wzmacnia nas” (Przykazanie VI)
Marzec: „Jestem uczciwy wobec innych” (Przykazanie VII)
Kwiecień: „Prawda zawsze na pierwszym miejscu” (Przykazanie VIII)
Maj: „Bliźni i jego szczecie – moim szczęściem” (Przykazanie IX)
Czerwiec: „Cieszę się, a nie zazdroszczę” (Przykazanie x)  
 
 
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2019/2020 r.
Eucharystia to „tajemnica wiary”
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Wrzesień: Eucharystia - „streszczenie i podsumowanie całej naszej wiary”.
Październik: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Listopad: Błogosławionym są ci „którzy zostali wezwani na ucztę Baranka” (Ap 19.9).
Grudzień: Eucharystia to ofiara składana Bogu z samego siebie.
Styczeń: Przez Eucharystię Bóg prowadzi na prawą drogę.
Luty: Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii w Jego Tajemnicach.
Marzec: Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka w Eucharystii.
Kwiecień: Kościół otrzymał od Chrystusa Eucharystię jako dar Jego dzieła Zbawienia.
Maj: Cudowne rozmnożenie chleba są zapowiedzią Eucharystycznego Chleba.
Czerwiec: Chrześcijanie modlą się podczas Eucharystii: „Przyjdź Panie”.
Lipiec: Skuteczny znak Bożego przebaczenia znajdujemy w Eucharystii.
Sierpień: Udział w Eucharystii udoskonala w nas to, co zostało nam dane w chrzcie.
 
 
Tematy kazań w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2019/2020 r.
Dzięki Eucharystii pragniemy służyć w Kościele
(II poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)
 
Wrzesień: Eucharystia naszym życiem.
Październik: Eucharystia zasadą jedności Kościoła wokół Chrystusa.
Listopad: Eucharystia uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą.
Grudzień: Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności.
Styczeń: Spotkanie opłatkowe.
Luty: Słowo Boże czytane w Kościele prowadzi do Eucharystii jako właściwego celu.
Marzec: Kościół eucharystyczny jest Kościołem misyjnym.
Kwiecień: Eucharystia jawi się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji.
Maj: Eucharystia daje impuls i nadzieję w codzienne zadania uczniów Chrystusa.
Czerwiec: O co w Eucharystii prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
 
 
menu