Kościół Domowy

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie,
inspirowany przez ks. Franciszka Blachnickiego (założyciela 1921 – 1987).
Charyzmatem ruchu małżeństw sakramentalnych
jest wzajemne dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Jako wspólnota tworzy kręgi od 4 do 7 małżeństw,
które mają swoje spotkania formacyjne raz w miesiącu.

I TY MOŻESZ BYĆ WE WSPÓLNOCIE

 

Domowy Kościół to propozycja dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny, która pragnie pogłębić swoje relacje z Bogiem, a tym samym relacje ze współmałżonkiem i dziećmi.
To właśnie we wspólnocie Domowego Kościoła, działającego przy naszej parafii od 2010 roku poznałam wspaniałe, młode małżeństwo – Anię i Dawida.
Nie należeli wcześniej do żadnych grup i diakonii, jednak już w czasie narzeczeństwa budowali swój związek na Chrystusie. Korzystając z rekolekcji przedmałżeńskich przygotowywali się do tego, by w ich małżeństwie zawsze na pierwszym miejscu był Bóg, a miłość – wzajemną służbą, pełną oddania i ofiary.
Domowy Kościół to początek ich nowej drogi – jak powiedziała Ania.

 

Co skłoniło Was, aby zaangażować się we wspólnotę Domowego Kościoła?
Chcieliśmy jako małżeństwo rozwijać się duchowo razem, nie osobno, a forma Domowego Kościoła nie wyklucza obecności dzieci na spotkaniach – to było dla nas bardzo ważne.
 
Co daje Wam bycie we wspólnocie?
Rozwija się więź z Bogiem oraz poprawiają się relacje małżeńskie dzięki założeniom Domowego Kościoła. Wspólnota ludzi budujących krąg jest podporą w świadczeniu o Bogu i wierze oraz wsparciem w codziennym życiu.
 
Czy myślicie, że małżonkom jest potrzebna formacja duchowa?
Wiele jest charyzmatów formacji dotyczących małżonków. Modlitwa małżeńska i dialog małżeński zbliżają małżonków, a narzędzia modlitwy osobistej budują od podstaw relacje z Bogiem.
 
Nieustannie słyszymy o braku czasu – dla siebie, rodziny, znajomych. Pan Bóg widnieje często na samym końcu, jeśli w ogóle znajdzie się choć chwilę, by sobie o Nim przypomnieć. Wy mówicie o codziennej, wspólnej modlitwie, o modlitwie indywidualnej Słowem Bożym oraz dialogu małżeńskim. W jaki sposób potraficie wygospodarować sobie ten czas dla Pana Boga oraz drugiego człowieka? Sami niejednokrotnie doświadczaliśmy z mężem ogromnej życzliwości i troski z Waszej strony.
Ania: Modlitwę indywidualną udaje mi się przeprowadzić codziennie rano – przy dzieciach. Czytanie Pisma Świętego ma miejsce, gdy tylko zasną dzieci w ciągu dnia.
Dawid: Modlitwę indywidualną przeprowadzam codziennie rano – jadąc do pracy lub kiedy tylko mam chwilę odosobnienia. Pismo Święte czytam popołudniowo-wieczorową porą.
Ania i Dawid: modlitwa małżeńska odbywa się codziennie wieczorem, a dialog małżeński przeprowadzamy raz w miesiącu, wygospodarowując na niego cały wieczór, gdy zasną dzieci.
Jeśli chodzi o życzliwość, czy też pomoc komuś w potrzebie, to zwyczajna rzecz. Tego również uczymy się od siebie nawzajem we wspólnocie, by zawsze pamiętać o sobie w modlitwie i w życiu codziennym – mówi Ania
 
Jak zatem zachęcić małżonków do zaangażowania się w życie Kościoła?
Kościół budują wierni, każdy z nas. Nie ma piękniejszego i ważniejszego świadectwa niż to, które dają rodzice swoim dzieciom, a rodzina wspólnocie parafialnej.
 
Dziękuję za rozmowę oraz świadectwo wiary. Życzę, aby Chrystus, którego zaprosiliście do swojego życia nieustannie ubogacał Waszą miłość, by stawała się coraz pełniejsza i doskonalsza na wzór miłości Bożej.

28.09.2013 r. wspólnota Domowego Kościoła rozpoczęła nowy rok formacyjny Mszą św. o godz. 18.00 w naszym kościele. Po mszy odbyło się krótkie spotkanie organizacyjne, na którym zostały ustalone terminy pierwszych spotkań w kręgach.
Domowy Kościół przy naszej parafii działa jako wspólnota składająca się z 2 kręgów, do których należy po 7 małżeństw. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po uprzednim ustaleniu daty.
 
Drodzy małżonkowie, może macie obawy, lęk czy niepewność. Odrzućcie to wszystko – odwagi! Czekamy na Was, a najbardziej czeka Chrystus! Zrobicie pierwszy krok i zobaczycie, że Wasze życie będzie jeszcze piękniejsze.
 
Kontakt z ks. Pawłem Łazarskim, który jest naszym opiekunem.

 

Bożena S.

zobacz:
www.dk-td.katowice.pl

menu