2013/2014

ROK RODZINY 2013/2014
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie...
PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA


TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. W INTENCJI CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W 20014R.
Abyście wierząc, mieli życie w imię Jego (J 20,31)
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Myśmy poznali i uwierzyli miłości (1J 4,16)
Luty: Wysłuchaj mnie, Panie (Ps 69,17)
Marzec: Daj nam wody żywej (J 4,15)
Kwiecień: Pokładam ufność w Tobie, Panie (Ps 31,15)
Maj: Wszyscy bierzemy z tego samego chleba (1Kor 10,17)
Czerwiec: Pokrzepiajcie się na duch (2Kor 13,11)
Lipiec: Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem (J 20,31)
Sierpień: Starajcie się naprzód o królestwo Boga (Mt 6,33)
Wrzesień: Wy jesteście światłem świata (Mt 5,14)
Październik: A my jesteśmy świadkami (Dz 10,39)
Listopad: Aby owce miały życie (J 10,10)
Grudzień: Idźcie więc i nauczajcie (Mt 28,19)TEMATY KAZAŃ W CZASIE NABOŻEŃSTW FATIMSKICH W 2014 R.
Maryja na drogach doskonałego współdziałania z Bogiem
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Współdziałanie Maryi w Tajemnicy Wcielenia
Czerwiec: Współdziałanie Maryi w Zbawczym Dziele Chrystusa
Lipiec: Zasada „Przez Maryję do Chrystusa” i „Przez Jezusa do Maryi”
Sierpień: Maryjny wzór żywej wiary
Wrzesień: Z Maryją, żyjemy we wspólnocie Kościoła
Październik: Rozmawiajmy z Bogiem i Maryją, naszą Matką


TEMATY KONFERENCJI W CZASIE NABOŻEŃSTW DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH W 2014 R.
To jest mój Syn umiłowany (Mt 17,5)
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

Styczeń: Ja to ujrzałem i daję świadectwo (J 1,34)
Luty: Począł nauczać (Mt 4,17)
Marzec: Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha (1Kor 2,10)
Kwiecień: To jest mój Syn umiłowany (...) Jego słuchajcie (Mt 17,5)
Maj: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13,12)
Czerwiec: Idźcie i oznajmijcie (Mt 28,10)
Lipiec: Dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom (Mt 14,19)
Sierpień: Wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić (Mt 14,23)
Wrzesień: Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego (J 3,14)
Październik: Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14,6)
Listopad: Idź precz, szatanie! (Mt 4,10)
Grudzień: Żyjcie (...) według Ducha (Rz 8,9)TEMATY KAZAŃ W CZASIE MSZY ŚW. DO NSPJ W 2013/2014 R.
Moja Eucharystia
(I piątek miesiąca, godz. 16.30 i 18.00)

Wrzesień: Znak krzyża - Znak Bożej miłości.
Październik: Obrzędy wstępne - Wychodzę na spotkanie z Bogiem.
Listopad: Liturgia Słowa - Bóg kieruje do mnie swoje Słowo.
Grudzień: Przygotowanie darów - Moja ofiara.
Styczeń: Modlitwa Eucharystyczna - Dziękuję Bogu za Jego miłość.
Luty: Modlitwa Pańska - Mam Ojca, który troszczy się o mnie.
Marzec: Komunia Święta - Jezus daje mi siebie.
Kwiecień: Obrzędy zakończenia - Głoszę Chrystusa swoim życiem.
Maj: Szaty liturgiczne - Mój szacunek dla miejsc Bogu poświęconych.
Czerwiec: Świadomie uczestniczę w Eucharystii (śpiew, odpowiedzi)
Lipiec: Kościół miejscem sprawowania Mszy św
Sierpień: Tabernakulum - miejsce wiecznej adoracji.TEMATY KONFERENCJI W CZASIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH GRUP PARAFIALNYCH W 2014 R.
Rzeczywista obecność Boga w Sakramentach
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Sakramenty jednoczą wspólnotę Kościoła
Luty: Co ja z tego mam, że jestem ochrzczony
Marzec: Owoce Ducha św.
Kwiecień: Obecność Pana Jezusa w Eucharystii
Maj: Skutki przyjmowania Komunii św.
Czerwiec: Po co chodzić do spowiedzi
Wrzesień: Dobra spowiedź św.
Październik: Sakramentalna pomoc dla chorych
Listopad: Pomoc kapłana
Grudzień: Co to jest Małżeństwo
menu