2016/2017

ROK DUSZPASTERSKI 2016/2017
IDŹCIE I GŁOŚCIE
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie...
PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA


Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 2017 r.
Co mamy głosić?
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)

                                                                                                            Styczeń:          Wy jesteście...
                                                                                                            Luty:                Jeśli bowiem miłujecie tych...
                                                                                                            Marzec:           Nie troszczcie się...
                                                                                                            Kwiecień:        Kto wierzy w Niego...
                                                                                                            Maj:                  Kto ma przykazania...
                                                                                                            Czerwiec:         Nie będziesz wystawiał...
                                                                                                            Lipiec:              Proście więc Pana żniwa...
                                                                                                            Sierpień:          Dlatego nie bójcie się...
                                                                                                            Wrzesień:        Kto ma uszy...
                                                                                                            Październik:    Zebrani w imię moje...
                                                                                                            Listopad:          Ile razy...?
                                                                                                            Grudzień:         Czuwajcie więc, bo nie znacie...

 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2017 r.
Słowa wypowiedziane przez Maryję w 1917 roku
100 rocznica Objawień w Fatimie
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj: Łaska Boża będzie waszą siłą (13.05.1917)
Czerwiec: Chcę abyście odmawiali codziennie różaniec (13.06.1917)  
Lipiec: Czyńcie zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13.07.1917) 
Sierpień: Módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników (19.08.1917)
Wrzesień: Odmawiajcie różaniec aby uprosić koniec wojny (13.09.1917) 
Październik: Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami (13.10.1917)

     
Tematy konferencji w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2017 r.
Olej - Namaszczenie
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

Styczeń: Z Egiptu wezwałem...
Luty: A mnie oczy otworzył...
Marzec: Abyście wierząc, mieli...
Kwiecień: Namaszczenie Syna Bożego
Maj: Olej znakiem sakramentalnym
Czerwiec: Poświęcenie kościoła i ołtarza
Lipiec: Jestem człowiekiem
Sierpień: Jestem Chrześcijaninem
Wrzesień: Jestem Katolikiem
Październik: Jestem Polakiem
Listopad: Maryja i początki Ewangelizacji
Grudzień: Maryja i dzisiejsza Ewangelizacja

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2016/2017 r.
Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami!
(I piątek miesiąca, godz. 16.30 i 18.00)

Wrzesień: Jezus cię kocha.
Październik: Zadośćuczynienie Sercu Jezusa.
Listopad: Jak modlić się do Serca Jezusa i Maryi.
Grudzień: Co to znaczy zaufać Sercu Jezusa?
Styczeń: Zgadzanie się z wolą Bożą.
Luty: Prawdziwa mądrość i skarb.
Marzec: Na czym polega pokuta za grzechy.
Kwiecień: Jezus uzdrawia złamanych na duchu.
Maj: Naśladowanie kochającego Jezusa.
Czerwiec: Serce Jezusa dodaje nam siły.
Lipiec: Dlatego nie bójcie się...
Sierpień: Czemu zwątpiłeś...Tematy konferencji w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2017 r.
Świadectwo - Bogactwo naszego serca
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: Pokora
Luty: Zazdrość
Marzec: Życzliwość
Kwiecień: Łagodność
Maj: Post i trzeźwość
Czerwiec: Pracowitość
Wrzesień: Roztropność
Październik: Odwaga
Listopad: Umiarkowanie
Grudzień: Miłość drugiego człowieka
menu