Nadzwyczajni Szafarze Komunii

Spotkania wg ogłoszeń

Posługa nadzwyczajnych szafarzy komunii św. polega głównie na zanoszeniu Pana Jezusa ukrytego w hostii ludziom chorym, sparaliżowanym, przebywającym w swych mieszkaniach lub w szpitalach, również osobom starszym, jak to się teraz mówi w,, jesieni wieku', którzy z różnych powodów zdrowotnych i innych nie mogą uczestniczyć w Mszy św. i przyjąć Komunii św. Drugim celem naszej posługi jest nasza pomoc w kościele parafialnym.  W czasie Mszy świętej pomagamy naszym kapłanom w udzielaniu komunii wiernym oraz czasami pełnimy inne funkcje liturgiczne np. gdy brakuje ministrantów, lektorów czy jak to jest w naszej parafii panów do kolektowania. Już z tego miejsca zachęcam za słowami księdza proboszcza, aby panowie, którzy chcieliby pełnić tę funkcję w naszym kościele, odważyli się ją podjąć. Wtedy szafarze i ministranci nie musieliby odchodzić od ołtarza i skupili się tylko na wyznaczonych im zadaniach.
  
Warto wyjaśnić, że ,,szafarzem' który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony [KPK kan.900&1]. Dlatego określenie ,, szafarz' Eucharystii we właściwym sensie można odnosić jedynie do kapłana z tytułu otrzymanych święceń. Zwyczajnymi szafarzami Komunii św. są biskupi, prezbiterzy i diakoni toteż ich obowiązkiem jest rozdawanie Komunii świętej wiernym świeckim podczas sprawowania Mszy św. W ten sposób, związana z ich posługą funkcja przejawia się adekwatnie w pełni i realizuje się znak sakramentalny. Oprócz szafarzy zwyczajnych biskup diecezjalny może ustanowić akolitów oraz powołać do posługi wiernego świeckiego, jako nadzwyczajnego szafarza ad actum i ad tempus zgodnie z normami prawa.
  

W naszej parafii jest ustanowionych i posługujących czynnie obecnie 15 nadzwyczajnych szafarzy: Piotr, Andrzej, dwóch Wojciechów, Tomasz, Ryszard, Paweł, Arkadiusz, Józef, Przemysław, Marek, dwóch Romanów, Bogusław i Krzysztof oraz nie posługujący z racji wieku - emeryt Zygmunt.
W każdą niedziele z wyjątkiem drugiej niedzieli miesiąca odwiedzamy naszych chorych i udzielamy im Komunii św. niosąc przy tym dobre słowo, pocieszenia i zapewnienie o modlitwie, również przekazując informacje dotyczące wydarzeń w naszej parafii oraz pozdrowienia od księdza proboszcza Józefa, który z ogromną troską często pyta nas, co słychać u chorych. Jako nadzwyczajni szafarze zawsze w naszych modlitwach pamiętamy o naszych chorych oraz o całej parafii. Chcemy upraszać wiele łask tak wszystkim potrzebnych. Wszystkim chorym i całej naszej wspólnocie parafialnej życzymy zdrowia i obfitych łask Bożych. Szczęść Boże!

 
Informator - Poradnik dla ludzi chorych i ich rodzin (opiekunów),
którzy pragną przyjmować Ciało Pańskie (Komunię Świętą)
w domu (www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl)

Kto może przyjmować „Komunię Świętą” w domu:
- zasadniczo każdy, kto ma takie pragnienie serca i jest w stanie łaski uświęcającej,
- zwyczajowo jest to osoba chora lub starsza wiekiem, która nie może dotrzeć samodzielnie do kościoła na mszę świętą,
- osoba zgłoszona w parafii (kancelarii [dotyczy nowych osób zgłaszanych po raz pierwszy) lub w zakrystii [dotyczy wznowień posługi zawieszonej czasowo)] z prośbą o możliwość przyjęcia Komunii Świętej w domu,
- posługa odwiedzin może być realizowana na stałe, (co niedzielę przynoszona przez NSzKŚ [Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej]), czy też okazjonalnie w jakimś czasookresie np. rekonwalescencji uniemożliwiającej wychodzenie z domu, bądź też jeden raz w miesiącu przez Kapłana, kiedy to księża odwiedzają chorych z posługą sakramentu pokuty i Komunii Świętej.
Zgłoszenia „chorych”
– prośba o odwiedziny z „Komunią Świętą” należy dokonać w kancelarii nie później niż do piątku poprzedzającego daną niedzielę pod numerem telefonu 32 / 254-74-00
Poniedziałek: 16.00-18.00; Wtorek: 7.30-10.00 oraz 16.00-18.00; Czwartek: 16.00-18.00; Piątek: 16.00-18.00; Środa, Sobota i Niedziela: nieczynne !
Uwaga: konieczność podania danych personalnych nr telefonu i adresu, pod którym osoba chora przebywa !

Posługa Kapłana, a NSzKŚ
Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.
Tak, więc w oparciu o: Postanowienia Konferencji Episkopatu Polski, Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski, Modyfikację Konferencji Episkopatu Polski, Instrukcję Archidiecezji Katowickiej oraz Notę dotyczącą komunii bezglutenowej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej posługują wiernym w kościele pomagając rozdzielać hostie kapłanom, ale przede wszystkim zanosząc do domów chorym i osobom starszym, które z różnych powodów nie mają możliwości dotrzeć do kościoła parafialnego, a także posługując w hospicjach i szpitalach.

Jak przygotować się do odwiedzin:
Ponieważ Kapłan lub NSzKŚ przybywa wtedy z Najświętszym Sakramentem, warto pamiętać o kilku zasadach godnego podjęcia takiego rodzaju wizyty w domu:
• Chorego nie obowiązuje post Eucharystyczny, tak, więc można spożyć posiłek (śniadanie) i zażyć konieczne lekarstwa,
• Dawnym i pięknym obyczajem, świadczącym o nabożnym szacunku dla Jezusa Eucharystycznego jest po wejściu Kapłana lub NSzKŚ przyklęknięcie obecnych domowników i przywitanie słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
• W pokoju, gdzie przebywa lub leży chory, należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na którym kapłan lub NSzKŚ będzie mógł położyć bursę z Komunią św. Na stole powinien znajdować się także krzyż, zapalone dwie świece oraz naczynie (szklanka/kubeczek/karafka) ze zwykłą wodą do picia służącą Księdzu lub NSzKŚ do puryfikacji po udzieleniu choremu Komunii świętej. Jeżeli osoba starsza czy chora ma kłopoty z przełykaniem, można przygotować wcześniej szklankę z czystą wodą stojącą w zasięgu ręki chorego - można ją podać do popicia po Komunii św.
• Dobrze jest, gdy w obrzędzie Komunii św. biorą udział obecni domownicy.
• Po wyjściu księdza lub NSzKŚ wskazane jest pozostanie przy łóżku chorego, chociaż na chwilę modlitwy dziękczynnej.
• Pięknym zwyczajem wśród „naszych chorych” jest pamięć modlitewna w intencji osoby odwiedzającej chorego w danym dniu oraz posługujących w parafii kapłanach i pozostałych NSzKŚ poprzez odmówienie dowolnej modlitwy w ich intencji.

Kiedy i w jakim czasie można się spodziewać odwiedzin w domu:
Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze zasadniczo z posługą dwu sakramentów: spowiedzi i komunii świętej zawsze w drugą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień !
Należy pamiętać, iż każdorazowo należy zgłaszać chorego do odwiedzin przez Kapłana nawet, jeżeli co tydzień posługuje w domu chorego NSzKŚ
NSzKŚ odwiedzają chorych i osoby starsze z komunią świętą w każdą niedzielę roku, także w miesiącach wakacyjnych w godzinach 9.00 do 12.00 za wyjątkiem niedzieli następującej po drugiej sobocie miesiąca, kiedy to z posługą dzień wcześniej byli Kapłani.
Uwaga nie ma możliwości „zamówienia wizyty” na daną i wybraną godzinę przez chorego !
Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunię Świętą do chorego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. NSzKŚ pełni w ubraniu cywilnym, ale odświętnym i poważnym.
Niosący Komunię Świętą w drodze nie rozmawia z napotkanymi osobami, ale w modlitewnym skupieniu uwielbia swego Pana i Boga.
Spotykając na ulicy czy też w bloku niosącego w bursie Ciało Pańskie - Kapłana lub NSzKŚ chrześcijanin powinien przyklęknąć, dając tym świadectwo wiary, że uznaje w Jezusie ukrytym Boga. Jeżeli z racji wieku lub ograniczeń fizycznych nie można uklęknąć to właściwym jest przystając oddać pokłon samemu Jezusowi Chrystusowi ukrytemu w hostii i niesionego w bursie, która jest pewnego rodzaju czasowym tabernakulum.

P.S. 
menu