Ofiara na parafię

Klub Inteligencji Katolickiej

Spotkania wg ogłoszeń

Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkania formacyjne. W ramach tych spotkań pogłębiamy swoją wiedzę na tematy związane z teologią dogmatyczną oraz teologią moralną.

30 LAT KIK-U
 
W dniu 22 października br. Sekcja Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach będzie obchodzić 30-lecie swojego istnienia i działania.
 
W latach 80-tych Osiedle Tysiąclecia zamieszkałe było głównie przez ludzi młodych, pełnych chęci do działania. Był to czas gdy cały naród przeżywał dramat stanu wojennego. W tych trudnych latach Kościół stał się oazą wolności i podziemnego działania na rzecz odkłamania historii, przywrócenia wartości patriotycznych, ale i konkretnej pomocy ludziom poszkodowanym przez reżim. Z tych względów sekcja KIK była w tym czasie najliczniejsza.
 
Pierwszym z początku nieformalnym przewodniczącym a jednocześnie jednym z inicjatorów założenia sekcji był Pan Jerzy Dolinkiewicz obecny Radny Rady Miasta Katowice, następcą był Pan Zdzisław Czenczek obecnie przewodniczy sekcji Anna Śliwa.
 
Przy wsparciu Księdza Proboszcza Pawła Furczyka, kolejnych księży współpracujących z nami Ks. Janusza Lasoka, Ks. Szczepana Wilczka, nieżyjącego Ks. Andrzejaa Mozgola,Ks. Andrzeja Norasa , KKs. Adama Meyera, Ks. Piotra Kędziora, Ks. Henrykaa Pyrchały a obecnieKs. Marka Norasa podejmowaliśmy różne akcje, którym naczelnym celem jest pogłębienie chrześcijańskiego poglądu na świat i integracja środowiska parafii. Z inicjatywy naszej sekcji powstał chór parafialny, 2 razy w roku organizowaliśmy cieszące się dużą popularnością kiermasze książek religijnych, zainicjowaliśmy powstanie kręgu biblijnego, który uważamy za ważny czynnik rozwoju religijnego. Poznajemy nauczanie papieskie. Organizowaliśmy odczyty i spotkania z ludźmi życia publicznego i kulturalnego. Tradycją już stały się uroczyste spotkania opłatkowe i wielkanocne. W ramach naszej sekcji prężnie działa ruch pielgrzymkowy. Odwiedziliśmy liczne sanktuaria w kraju i zagranicą.
 
Sporo uwagi poświęcaliśmy dzieciom i młodzieży między innymi organizowaliśmy - przy współudziale Grupy Nauczycieli konkursy recytatorskie poezji o tematyce Maryjnej i wiedzy z dziedziny hagiografii. Inicjowaliśmy konkursy fotograficzne na temat: „Bóg na moich wakacyjnych ścieżkach” oraz na najciekawsze zdjęcie naszej świątyni. Odbył się również konkurs szopek i rysunku dziecięcego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Nasza sekcja organizowała także zawody w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu zintegrowanie młodzieży z naszą parafią.
 
Obecnie członkowie naszej sekcji oraz osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy religijnej pod kierunkiem Ks. Marka Norasa spotykają się na rozważaniu Pisma św. a organizowane przez nas pielgrzymki przybliżają naszym parafianom miejsca kultu religijnego.
 
Miło było by gdyby nasze szeregi powiększyły się zwłaszcza o ludzi młodych z głową pełnych marzeń i pomysłów. Z otwartymi ramionami przyjmiemy również parafian, których doświadczenie życiowe i zawodowe wspomogą nasze działania.
menu