Kancelaria

 
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ

PONIEDZIAŁEK  16:00 - 18:00 (w lipcu i sierpniu nieczynna)
WTOREK  7:30 - 10:00; 16:00 - 18:00
CZWARTEK 16:00 - 18:00
PIĄTEK  16:00 - 18:00


 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
 
Chrzest święty jest szczególnym zjednoczeniem człowieka z Jezusem Chrystusem, co dokonuje się przez jego włączenie do wspólnoty Kościoła.
Stąd najwłaściwszym momentem uroczystego celebrowania chrztu świętego jest Eucharystia.
W NASZEJ PARAFII MSZA ŚWIĘTA CHRZCIELNA SPRAWOWANA JEST
W I SOBOTĘ MIESIĄCA O GODZ. 16.00Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:  
-  aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie ich zastępują
-  aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku;
jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 868).
-  rodzice dziecka przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania,
miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus (zob. obrzędy   chrztu).
Rodzice chrzestni:
Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
-  ukończył 16 lat;
-  jest katolikiem;
-  przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
-  prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
-  nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary;
    w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.
-  obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).
Najpóźniej „trzy tygodnie przed chrztem” wypełniony formularz oraz zaświadczenia należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.
W razie braku dostarczenia dokumentów na czas, bądź też braku obecności obojga rodziców i chrzestnych na nauce chrzcielnej - chrzest zostanie odłożony.
Dokumenty i dane potrzebne do zapisu w Księdze Ochrzczonych:
1. Akt urodzenia dziecka;
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli zawarli tylko związek cywilny - akt USC) - nie dotyczy, jeżeli rodzice dziecka nie zawarli ze sobą żadnego związku;
3. Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania każdego z rodziców chrzestnych
    potwierdzające ich udział w praktykach religijnych i brak przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.
4. Osoby nie mieszkające na terenie naszej parafii, muszą przynieść zgodę na chrzest dziecka z parafii gdzie mieszkają.

RODZICÓW I CHRZESTNYCH ZAPRASZAMY NA KATECHEZĘ
W PIĄTEK PRZED I SOBOTĄ MIESIĄCA O GODZ. 18.45 DO SALKI NR 2.

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA OKOLICZNOŚCIOWYCH SPOTKAŃ PRZY STOLE:
CHRZTY, I KOMUNIA, JUBILEUSZE ORAZ STYPY.
SŁUŻY KU TEMU SALA JANA PAWŁA II, MIESZCZĄCA SIĘ PRZY BIURZE CMENTARZA.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU


 
ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW SAKRAMENTALNYCH
Spisywanie protokołów przedślubnych
odbywa się po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (tel. 32 254 74 00)
Na 6 miesiący przed planowaną datą ślubu powinien zostać spisany protokół przedślubny.

Przyszła para młoda zgłasza się w tym celu do kancelarii parafialnej.

Wymaganych dokumentów zwiększa się:
-  metryki chrztu  (z uwzględnioną informacją o sakramencie bierzmowania),
-  świadectwa nauki religii  (ostatnie jakie posiadamy),
-  dowody osobiste,
-  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa cywilnego lub dokumenty do ślubu konkordatowego.

 Pamiętajmy, że po spisaniu protokółu przedślubnego powinniśmy przystąpić do pierwszego (z dwóch obowiązkowych) sakramentu pokuty.
Także po spisaniu protokółu głoszone są niedzielne zapowiedzi. A my uczetniczymy w tym czasie w naukach przedślubnych.

NAUKI PRZEDŚLUBNE WEDŁUG USTALENIA W KANCELARII PARAFIALNEJ
 

 
Informacja w sprawie zapisów na nauki przedmałżeńskie.
 
Zapisy na nauki przedmałżeńskie odbywają się wyłącznie przez stronę internetową: https://narzeczenikatowicka.pl/
 
Należy wybrać zakładkę „Zapisy na nauki przedmałżeńskie” - następnie „Dekanat”: Katowice – Załęże
i „Wyszukaj w zakresie” : od danego dnia do 31.10.
Po wybraniu naszej parafii należy zatwierdzić wybór i wypełnić formularz. 
POGRZEBY

Zgłoszenie i ustalenie pogrzebu o każdej porze dnia.
Pozostałe formalności w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

Wszystkie sprawy związane z naszym cmentarzem załatwiamy
w BIURZE CMENTARZA, które jest czynne:  
   od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.
tel. 509 144 963Na cmentarzu wykonujemy usługi pogrzebowe: opłata miejsca grobowego na 20 lat, wykop grobu pojedynczego,
wykop grobu podwójnego (głębinowego), wykop pod urnę, grobowiec betonowy jedno-komorowy, grobowiec betonowy dwu-komorowy.
Obsługa przy pogrzebie (wystrój) oraz wykonanie tymczasowego nagrobku po pogrzebie.

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA OKOLICZNOŚCIOWYCH SPOTKAŃ PRZY STOLE:
CHRZTY, I KOMUNIA, JUBILEUSZE ORAZ STYPY.
SŁUŻY KU TEMU SALA JANA PAWŁA II, MIESZCZĄCA SIĘ PRZY BIURZE CMENTARZA.Na miejscu mamy też

ZAKŁAD POGRZEBOWY „RESURREXIT”,
który jest czynny:  
od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00,
    w soboty od 8.00 do 13.00
Telefony całodobowe do „Resurrexit”:  32 350 90 13, 604 539 606, 519 546 085
Strona www: https://resurrexit.pl/


 
POZOSTAŁE

Poradnia Życia Rodzinnego jest czynna w każdy III wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00

Zespół Charytatywny pełni dyżur w czwartek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Prawnik dyżuruje w II i IV wtorek miesiąca od godz. 17:00 do godz. 18:00.