Ofiara na parafię

Diakonia Słowa

Spotkania wg ogłoszeń
 
Diakonia Słowa to kolejna, przy naszej parafii, aktywnie działająca wspólnota osób, które zechciały redagować nasza gazetkę parafialną „Być Bliżej”. Nasza grupa liczy około 10 osób i stale przybywają „nowe osoby”. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą się podzielić lub przekazać innym, wartościowe informacje o nauczaniu Kościoła oraz o tym, co dzieje się w naszej wspólnocie parafialnej.

Naszym patronem jest Święty Paweł. Chcemy podobnie jak On rozpowszechniać Słowo Boże, tam gdzie jest Go mało lub gdzie wcale nie dociera….

Diakonia Słowa to nic innego jak służba Słowu i ludziom. Dlatego charakterystycznym rysem naszej pracy jest autentyczność i prawda. Słowo ma ogromną wagę, nie może być rzucane na wiatr, nie może być zafałszowaniem rzeczywistości.

Poruszamy na łamach naszej Gazetki różne tematy. Przewodnim tematem naszych rozważań jest rok liturgiczny. Rozważamy Słowo Boże, opisujemy wydarzenia, którymi żyje nasza parafia, przybliżamy postacie Świętych, aby ukazać ich prostotę i zwyczajność. Uczymy przez zabawę, drukując dla dzieci stronę z zagadkami, rebusami i krzyżówkami. Przekazujemy relacje z pielgrzymek, spotkań, rekolekcji. Staramy się przy tym o różnorodność formy. Pojawiły się wywiady i osobiste refleksje.

Co jest naszą bolączką ?
Chyba to, że tak mało egzemplarzy naszej gazetki trafia do naszych Parafian! Czytają głównie ci, którzy są blisko Pana Boga. Chcemy dotrzeć to tych parafian, którzy rzadko, okazjonalnie lub "przy okazji" świąt przychodzą do naszego Kościoła !!!!

Zachęcamy wszystkich Parafian do redagowania naszej Gazetki „Być Bliżej”! To ożywi naszą gazetkę. Zapraszamy szczególnie ludzi młodych -uczących się i studiujących. Ale także osoby czynne zawodowo oraz osoby starsze. Na pewno macie dużo do przekazania i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą o tematyce religijnej.

Zapraszamy na spotkania Diakoni Słowa, o których zawsze jest informacja w ogłoszeniach parafialnych.

menu