Diakonia Słowa

Spotkania wg ogłoszeń
 
Diakonia Słowa to kolejna, przy naszej parafii, aktywnie działająca wspólnota osób, które zechciały redagować nasza gazetkę parafialną „Być Bliżej”. Nasza grupa liczy około 10 osób i stale przybywają „nowe osoby”. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy chcą się podzielić lub przekazać innym, wartościowe informacje o nauczaniu Kościoła oraz o tym, co dzieje się w naszej wspólnocie parafialnej.

Naszym patronem jest Święty Paweł. Chcemy podobnie jak On rozpowszechniać Słowo Boże, tam gdzie jest Go mało lub gdzie wcale nie dociera….

Diakonia Słowa to nic innego jak służba Słowu i ludziom. Dlatego charakterystycznym rysem naszej pracy jest autentyczność i prawda. Słowo ma ogromną wagę, nie może być rzucane na wiatr, nie może być zafałszowaniem rzeczywistości.

Poruszamy na łamach naszej Gazetki różne tematy. Przewodnim tematem naszych rozważań jest rok liturgiczny. Rozważamy Słowo Boże, opisujemy wydarzenia, którymi żyje nasza parafia, przybliżamy postacie Świętych, aby ukazać ich prostotę i zwyczajność. Uczymy przez zabawę, drukując dla dzieci stronę z zagadkami, rebusami i krzyżówkami. Przekazujemy relacje z pielgrzymek, spotkań, rekolekcji. Staramy się przy tym o różnorodność formy. Pojawiły się wywiady i osobiste refleksje.

Co jest naszą bolączką ?
Chyba to, że tak mało egzemplarzy naszej gazetki trafia do naszych Parafian! Czytają głównie ci, którzy są blisko Pana Boga. Chcemy dotrzeć to tych parafian, którzy rzadko, okazjonalnie lub "przy okazji" świąt przychodzą do naszego Kościoła !!!!

Zachęcamy wszystkich Parafian do redagowania naszej Gazetki „Być Bliżej”! To ożywi naszą gazetkę. Zapraszamy szczególnie ludzi młodych -uczących się i studiujących. Ale także osoby czynne zawodowo oraz osoby starsze. Na pewno macie dużo do przekazania i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą o tematyce religijnej.

Zapraszamy na spotkania Diakoni Słowa, o których zawsze jest informacja w ogłoszeniach parafialnych.

Każdego dnia wchodzimy w pewnego rodzaju interakcje międzyludzkie, rozmawiając z bliskim w domu, z kolegami w pracy czy po prostu wymieniając uprzejmości z kasjerem lub sąsiadem. Podczas nawet najkrótszej rozmowy mamy okazję, żeby wyrazić swoje zdanie, opinię czy podzielić się jakąś ciekawostką, którą ostatnio usłyszeliśmy. W pędzącym świecie często nie wystarcza czasu, żeby dokończyć ciekawą dyskusję czy omówić temat, którym jesteśmy zainteresowani. A gdyby tak przelać swoje myśli na papier, poświęcić chwilę i w ten sposób podzielić się nimi z innymi. Może jest coś w czym jesteśmy dobrzy lub coś czym się interesujemy i warto o tym powiedzieć dalej kolejnym osobom? Jakaś ciekawa książka o tematyce religijnej lub jakiś Święty, który nas mocno zainspirował i pomaga nam w codziennym życiu? Może chcemy Panu Bogu za coś podziękować, podzielić się swoim świadectwem i dzięki temu wzmocnić członków swojej wspólnoty? Nie ma się czego obawiać ani wstydzić. Wstydem jest zakopywanie swoich talentów, zamiast ich rozwijania i pomnażania oraz dzielenia się nimi z innymi. Podczas pisania artykułu można rozwinąć swoją wiedzę, poprzez szukanie ciekawostek z danego tematu. To wspaniała okazja dla nas, umożliwiająca zdobywania nowych umiejętności. Natomiast dzielenie się ważnymi informacjami to też pewna forma ewangelizacji, która pozwala nam być jak Apostołowie i szerzyć dalej naszą wiarę. Diakonia Słowa to aktywnie działająca wspólnota osób, które redagują nasza gazetkę parafialną „Być Bliżej”. Naszym patronem jest Święty Paweł. Chcemy podobnie jak On rozpowszechniać Słowo Boże, tam gdzie jest Go mało lub gdzie wcale nie dociera… Serdecznie zapraszamy osoby, które byłyby zainteresowane redagowaniem naszej gazetki parafialnej. Wiek, wykształcenie, pozycja społeczna czy osiągnięte awanse nie są ważne. Ważne jest Twoje zaangażowanie i chęć do podzielenia się czasem. Zapraszamy na spotkania Diakoni Słowa, o których informujemy w ogłoszeniach parafialnych. Nie zasłaniaj się brakiem czasu, bo teksty wysyłamy w formie elektronicznej, a spotkania odbywają się zwykle raz na 3 miesiące. Jeżeli nie możesz wziąć w nich udziału osobiście zawsze po spotkaniu wysyłana jest agenda z tematami. Możesz zaproponować napisanie artykułu na wybrany temat lub poprosić o jego przydzielenie. I nie mów, że nie umiesz pisać lub, że nie masz natchnienia. O to nie musisz się martwić – wystarczy poprosić i Duch Święty Cię poprowadzi. Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz!” (J 1, 46)     J.Z.
menu