2017/2018

ROK DUSZPASTERSKI 2017/2018
Duch,  który  umacnia  miłość
 
JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (Dz 2,4)
 

 
Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20018 r.
Odkrycie Osoby Ducha św.
(III piątek miesiąca, godz. 18.00)
 
Styczeń:  Duch św. przekonuje świat o grzechu.
Luty:  Duch św. pobudza wierzących do służby na rzecz chorych.
Marzec: 
Duch św. przynagla nas do głoszenia Bożego miłosierdzia.
Kwiecień: 
Dzień Pański dniem odpoczynku w Bogu i czynienia miłosierdzia.
Maj: 
Duch św. pobudza do dzielenia się miłością.
Czerwiec: 
Pod wpływem Ducha św. czynimy tak, jak Jezus uczynił.
Lipiec: 
Miłość rozlana w sercach naszych przez Ducha św.
Sierpień: 
Im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej stosujemy się do Ducha.
Wrzesień: 
Wierzący pod wpływem Ducha św. ufnie powierza się Ojcu.
Październik:
Zanurzeni w życie Ojca, Syna i Ducha św.
Listopad: 
Ojciec mocą Ducha wybawia nas lęku przed umieraniem z miłości.
Grudzień: 
Za sprawą Ducha Pańskiego, upodabniamy się do Jego obrazu.
 
 
Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2018 r.
Umocnieni wzorem macierzyńskiej miłości Maryi
(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)

Maj:  Maryja jako świadek chwały Bożej.
Czerwiec:  Maryja towarzysząca apostołom przy Zesłaniu Ducha św.
Lipiec:  Maryja jako wzór kobiety i matki.
Sierpień:  Maryjne pielgrzymowanie.
Wrzesień:  Maryja - Matka obecna w tajemnicy Kościoła.
Październik:  Z Maryją w przyszłość.
 
    
Tematy konferencji w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2018 r.
Maryja potrafi rozpoznać dary i owoce Ducha św.
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.30)

 

Styczeń:  Duch otwiera serca wierzących, że uważnie słuchają słów Pana i pełnią Jego wolę.
Luty:  Pociągnięci łaską Ducha św., wierzący zostają pobudzeni do nawrócenia.
Marzec:  Chrześcijanin nie grzechy przeciw Duchowi św.
Kwiecień:  Duch św. wzmacnia siły wewnętrzne i pomaga dochować wiary.
Maj:  Duch św. jest obecny w naszej codzienności i kieruje historią naszego życia.
Czerwiec:  Duch św. wprowadza w komunię z Ojcem.
Lipiec:  W Eucharystii wierzący otrzymują moc Ducha.
Sierpień:  Duch św. uzdalnia do miłości, która wszystko przetrzyma i jest wierna.
Wrzesień:  Pod wpływem Ducha św. realizujemy przykazanie miłości Boga.
Październik:  Pod wpływem Ducha św. naśladujemy Chrystusa Ukrzyżowanego.
Listopad:  Pod wpływem Ducha św. podejmujemy wysiłek przemiany świata.
Grudzień:  Duch św. wszystko przenika, nawet głębokości Boga samego.

 

  
Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2017/2018 r.
Jezus daje św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
(I piątek miesiąca, godz. 16.30 i 18.00)
 
Wrzesień:  Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
Październik:  Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Listopad:  Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
Grudzień:  Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
Styczeń:  Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
Luty:  Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
Marzec:  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
Kwiecień:  Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
Maj:  Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
Czerwiec:  Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
Lipiec:  Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane
                i na zawsze w nim pozostaną.
Sierpień:  Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej,
                    że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich
                    ucieczką w godzinę śmierci.
 

Tematy konferencji w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2018 r.
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba,
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach..... (Rz 8,26)
(ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

Styczeń: 
Modlitwa Pańska
Luty:  Ojcze nasz
Marzec:  Ojcze, święć się imię Twoje
Kwiecień:  Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje
Maj:  Ojcze, bądź wola Twoja
Czerwiec:  Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Wrzesień:  Ojcze, odpuść nam nasze winy
Październik:  Ojcze, nie wódź mas na pokuszenie
Listopad:  Ojcze, zbaw nas ode złego
Grudzień:  Adoracja
menu